Gyda thymor yr ŵyl yn agosáu, caiff siopwyr eu hannog i fanteisio ar y siopau lleol a pharcio am ddim yn Sir Fynwy.

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi y bydd unwaith eto yn darparu parcio am ddim dros y penwythnosau yn holl feysydd parcio y Cyngor yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn y cyfnod cyn y Nadolig. Mae hyn yn ychwanegol i’r parcio am ddim i geir yng Nghil-y-coed, Brynbuga a llawer o gymunedau llai drwy gydol y flwyddyn.

Gobeithir y bydd parcio am ddim yn annog mwy o bobl i fynd draw i’w stryd fawr leol i fanteisio ar y dewis gwych o fusnesau lleol sy’n gwerthu popeth o anrhegion a wnaed â llaw i gynnyrch lleol i gyd mewn pryd ar gyfer y diwrnod mawr.

Mae’r cynnig parcio am ddim hefyd yn hwb a groesewir i fusnesau lleol ar yr adeg prysur hon o’r flwyddyn.

Bydd parcio am ddim ar ddyddiau Sadwrn yn y tair tref ar 7, 14 a 21 Rhagfyr.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr: “Rydym falch unwaith eto i gynnig parcio am ddim i’n preswylwyr. Mae hwn yn gyfle perffaith i ymweld â’ch manwerthwyr lleol ac rwy’n sicr y cewch eich synnu gyda’r holl fargeinion rhagorol sydd ar gael ar garreg eich drws. Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i gefnogi eich ffrindiau a chymdogion sy’n rhedeg busnesau ar draws y sir.”