Gofynnir i bobl fod yn hael yn ystod tymor yr ŵyl a rhoi anrheg ar gyfer apêl dymuniadau Nadolig Sir Fynwy.

Mae angen anrhegion heb eu lapio ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed i ddod ag ysbryd y Nadolig i rai o aelodau mwyaf bregus y gymdeithas yn Sir Fynwy.

Nod yr apêl flynyddol a drefnir gan dîm Gwasanaethau Plant y cyngor yw dod â gwen i wynebau dros 220 o blant sy’n derbyn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal eleni a chroesewir anrhegion o bob maint yn cynnwys nwyddau ymolchi a cholur ar gyfer plant hŷn a phobl ifanc.

Gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno cyfrannu at yr apêl i adael eu anrhegion heb eu lapio gyda staff yn un o Hybiau Cymunedol Sir Fynwy neu Neuadd y Sir ym Mrynbuga erbyn dydd Gwener 29 Tachwedd. Caiff yr anrhegion wedyn eu cyfateb yn ofalus gyda diddordebau a’r pethau y mae pob plentyn a pherson ifanc yn eu hoffi.

Dywedodd Julie Boothroyd, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Mae tymor yr ŵyl yn amser i roi a rhannu caredigrwydd a chariad. Dyna’n union yr hyn mae ein hapêl Dymuniadau Nadolig amdano. Dros y blynyddoedd gwelsom yr effaith ryfeddol y gall anrheg fach ei chael ar blentyn sy’n derbyn gofal neu sy’n fregus. Nid yw’r bobl ifanc hyn bob amser wedi cael y dechrau gorau mewn bywyd a gobeithiwn y gallwn ddangos iddynt pa mor bwysig ydynt i ni drwy roi Nadolig gwych iddynt. Gall un rhodd fach wneud gwahaniaeth enfawr”.