Hwyl Calan Gaeaf Hanner Tymor i’r holl deulu!

Mae hanner tymor ysgolion bron yma ac mae cymaint ar gael i ddiddanu’r teulu cyfan. Mae gan lawer o atyniadau Sir Fynwy weithgareddau, sesiynau straeon a pherfformiadau yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf ar y gweill.

Cynhelir “Helfa Calan Gaeaf” yng Nghastell Cil-y-coed rhwng dydd Sadwrn 26 a dydd Iau 31 Hydref o 11.00am gyda’r mynediad olaf am 3.45pm. Gall gwrachod a dewiniaid bach ymchwilio a chrwydro o amgylch tiroedd y castell hanesyddol. Mae mynediad yn costio £3.00 ac mae’n cynnwys anrheg i bob plant sy’n cymryd rhan. Cynhelir y sesiynau mewn partneriaeth gyda grŵp Cydweithio Cil-y-coed.

Bydd Louby Lou a’i thîm yn ymweld a’r Hen Orsaf, Tyndyrn ddydd Sadwrn 11.00am-1.00pm gyda chyfres o lwybrau straeon awyr agored hudolus ar gyfer y plantos. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, a thocynnau’n costio £6.50 i bob plentyn. I archebu tocynnau ewch i  www.visitmonmouthshire.com/things-to-do/old-station-tintern.aspx

Daw rhaglen deledu a ffilm ‘The Addams Family’ yn fyw ar lwyfan Theatr y Borough, y Fenni gan adran iau Cymdeithas Operatig a Ddramatig Amatur y Fenni. Mae’r sioe yn dechrau ddydd Mawrth 29 Hydref ac yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 2 Tachwedd. Ar ddydd Mercher 31 Hydref, Calan Gaeaf, mae croeso i gynulleidfaoedd i fynd amdani a chroesawir gwisg ffansi gyda gwobrau ar gyfer y wisg ffansi orau! Mae tocynnau teulu ar gael ar y dyddiad hwn yn unig. Archebwch docynnau heddiw drwy fynd i Swyddfa Docynnau Neuadd y Farchnad y Fenni neu fynd ar-lein: https://boroughtheatreabergavenny.co.uk/the-addsams-family

Os yw crefftau calan gaeaf yn boblogaidd gyda’r plantos, ewch i Amgueddfeydd y Fenni, Cas-gwent neu Drefynwy ar gyfer ‘Gwneud a Mynd Calan Gaeaf’. Bydd crefftau a gweithgareddau calan gaeaf ar gael ar gyfer plant o bob oed, gyda sesiynau rhwng 11am – 4pm ddydd Sadwrn 26 Hydref a dydd Sul 3 Tachwedd bob dydd heblaw dyddiau Mercher.

Mae hwyl hanner tymor am ddim ar gael yn Hybiau Cymunedol Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga.

Yn hyb Cas-gwent, caiff plant eu diddanu gan Sefydliad Gwy a Wysg, a fydd yn dod draw i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol yr Eog ddydd Mawrth 29 Hydref o 10.30am. Mae croeso i bawb alw draw am straeon pysgodlyd hwyliog, sesiynau celf a chrefft a dysgu’r symudiadau i gân Super Salmon.

Mae croeso i blantos i Hyb Cas-gwent ddydd Iau 31 Hydref i wneud bwydwr adar rhwng 11.00am – 12.00pm, amser Rhigwm Babanod rhwng 2.15pm a 2.45pm. Bydd amser stori i blant dan 5 yno ddydd Gwener 1 Tachwedd, 10.15am -10.45am.

Bydd rhywbeth i bawb ar gael yn Hyb Cil-y-coed. Bydd gweithgareddau crefft Calan Gaeaf rhwng 10.00am – 11.00pm ddydd Mercher 31 Hydref. Mae Amser Rhigwm Babanod ddydd Mawrth 29 Hydref 2.00pm – 2.30pm ac amser stori plant dan 5 ddydd Iau 31 Hydref 2pm – 2.30pm.

Gall gwrachod a dewiniaid bach hedfan i Hyb Trefynwy am fore o weithgareddau Winni’r Wrach dydd Mawrth 3 Hydref 11.00am.

Mae digonedd o bethau i’w wneud yn Hyb Brynbuga hefyd. Galwch heibio i wneud pwmpenni Calan Gaeaf ddydd Mercher 23 Hydref o 10am, croeso i blant 2+ oed. Dilynir hyn gan amser stori Calan Gaeaf ddydd Iau 24 Hydref, 10.30am ar gyfer plant 2-5 oed.

Mae’r anhygoel Louby Lou yn cynnal Sadwrn Spinella ddydd Sadwrn 26 Hydref 10.00am – 10.45am. Mae hanner tymor yr Hydref wedi cyrraedd a bydd corryn anwes Louby Lou yn cropian i Lyfrgell Brynbuga ar gyfer sesiwn dweud stori! Sesiwn hwyliog gyda phropiau, chwarae rôl, cerddoriaeth, symudiadau cerddorol a dwli arferol Louby Lou! Mae’r sesiwn yma ar gyfer plant 3 oed a hŷn. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn drwy’r holl sesiwn.

I archebu holl sesiynau Louby Lou a chael gwybodaeth am ddigwyddiadau’r dyfodol ewch i: https://www.loubyloustorytelling.co.uk

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn mentro i Barc Thorpe ar gyfer noson Arswyd ddydd Iau 31 Hydref. Caiff yr ymweliad ar gyfer pobl ifanc 11–18 oed ei gefnogi gan staff o’r gwasanaeth. Bydd cludiant ar gael a’r gost yn £25.00. I archebu lle, caiff rhieni eu hannog i ymweld â Chanolfannau Hamdden y Fenni, Cas-gwent neu Drefynwy i lenwi ffurflen caniatâd. Dylid nodi fod y lleoedd yn gwerthu’n gyflym ac eisoes wedi gwerthu mas yng Nghil-y-coed.

Dywedodd y Cyng Richard John, aelod cabinet Bywyd Mynwy:

“Mae cymaint i’w wneud yr hanner tymor hwn. Yn ogystal â’r gweithgareddau tu mewn a thu allan i’n hybiau a’n hatyniadau, ewch allan i’r awyr iach, cerdded drwy’r dail sydd wedi cwympo a rhyfeddu ar liwiau anhygoel natur ar y coed. Mae cynifer o leoedd i ymweld â nhw i wneud atgofion fydd yn parhau am byth.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.visitmonmouthshire.com/things-to-do

DIWEDD