Yn gyntaf yn nhymor Amgueddfa’r Fenni o theatr awyr agored yng ngosodiad gwefreiddiol tiroedd Castell y Fenni ym mis Awst yw Sense and Sensibility ddydd Mercher 14 Awst am 7pm. Mae’r addasiad doniol, cyflym a ffyddlon newydd hwn ar gyfer theatr awyr agored gan The Pantaloons o glasur hoff Jane Austen yn cynnwys cerddoriaeth fyw, cysylltiad gyda’r gynulleidfa, rhamant a thorcalon. Mae gan Elinor Dashwood lawer o synnwyr da. Mae gan ei chwaer Marianne Dashwood ormodedd o deimladrwydd. Gyda’i gilydd maent yn gwneud teitl bachog ar gyfer nofel Jane Austen o sgandalau, cenawon a throi migyrnau. Yn addas iawn ar gyfer pob oedran, mae’n cael adolygiadau gwych gan gynulleidfaoedd ym mhob rhan o’r wlad. Rhoddodd The Pantaloons eu perfformiad cyntaf yng Nghatell y Fenni yn haf y llynedd gyda The Importance of Being Earnest gan Oscar Wilde a gafodd dderbyniad gwych. Peidiwch â’u colli eleni.

Tocynnau, Oedolion £14, Plant £8, Teulu (2+2) £40, ymlaen llaw o Amgueddfa’r Fenni ffôn 01873 854282.

Dewch â chadair cefn isel, rygiau, picnic a dillad twym gyda chi ar gyfer y machlud. Clwydi ar agor 6.15pm.