G

Mewn ychydig dros fis bydd Gŵyl Fwyd y Fenni 2019 gyda ni ac mae’r cynlluniau a’r paratoadau eisoes yn mynd rhagddynt. Mae eleni yn argoeli bod yn flwyddyn wych i gymryd rhan a gallai hynny eich cynnwys chi!

Mae Ymweld â Sir Fynwy yn gweithio gyda Gŵyl Fwyd y Fenni i gynnig cyfle i wirfoddolwyr groesawu ymwelwyr a chynorthwyo yn un o’r digwyddiadau mwyaf a gorau yn y sir.

Bydd y digwyddiad deuddydd yn cychwyn ar 21 Medi a chaiff ei gynnal mewn lleoliadau allweddol ar draws y Fenni. Gydag amrywiaeth o weithgareddau blasus i’r holl deulu yn cynnwys sesiynau blasu caws a gwin a dosbarthiadau coginio ar gyfer plant – mae digonedd i gymryd rhan ynddo.

Mae angen Llysgenhadon Tref gwirfoddol i roi croeso cynnes, lleol i ymwelwyr a’u cyfeirio at yr amrywiaeth fawr o bethau i’w gweld a’u gwneud yn ystod eu hymweliad.

Bydd y llysgenhadon hefyd yn helpu i roi gwybodaeth i ymwelwyr a hyrwyddo’r ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir ar safle’r ŵyl, gan annog ymwelwyr i ymchwilio tref hardd y Fenni a mentro ymhellach ar draws y sir.

Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r cyfle cyffrous hwn ymrwymo i o leiaf un diwrnod (9.00am-5.00pm) dros benwythnos yr ŵyl.

Mae amrywiaeth o fanteision i’r rhai sy’n cymryd rhan, yn cynnwys:

  • Cyfle i gymryd rhan mewn cynlluniau cydnabod gwirfoddolwyr
  • Cyfle i rannu sgiliau a datblygu sgiliau newydd.
  • Ymweliad i ddod yn gyfarwydd ag atyniadau allweddol yr ardal ddydd Llun 2 Medi 2019
  • Diwrnod llawn o hyfforddiant ar ‘gofal cwsmeriaid, ‘croeso’ a ‘Gŵyl Fwyd y Fenni’ ddydd Iau 5 Medi 2019
  • Tocyn i’r digwyddiad parti ar y nos Wener ynghyd â 2 docyn penwythnos i ŵyl Fwyd y Fenni
  • Cyfleoedd i dderbyn hyfforddiant a datblygiad ychwanegol
  • Sicrwydd yswiriant llawn
  • Ad-dalu costau teithio bws lleol
  • Brechdanau i ginio a gofod parcio car am ddim ar y diwrnod gwirfoddoli

Dywedodd y Cyng Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Dwristiaeth yn Sir Fynwy: “Byddwn yn annog pobl i wirfoddoli am y digwyddiad gwych hwn yn Sir Fynwy – pencadlys bwyd Cymru. Pa ffordd well i gwrdd â phobl a rhoi croeso cynnes Sir Fynwy i’r sir?

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch ar y ddolen ym