Bydd Castell Cil-y-coed yn croesawu un o’r cystadlaethau saethyddiaeth pwysicaf ym Mhrydain ym mis Medi – cynhelir Rownd Derfynol Taith Genedlaethol Archery GB yno ddydd Sadwrn 28 a dydd Sul 29 Medi – gan ychwanegu at restr rhagorol yr adeilad hanesyddol o ddigwyddiadau pwysig a graddfa fawr.

Caiff Castell Cil-y-coed ei drawsffurfio yn faes saethyddiaeth pen-i-ben gyda’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr un fformat â’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd sy’n boblogaidd iawn gyda’r gynulleidfa. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb fynychu. Bydd hefyd gyfle i ymwelwyr roi cynnig ar saethyddiaeth ynghyd â llawer o weithgareddau eraill i’r teulu drwy gydol y dydd.

Mae hefyd yn gyfle delfrydol i ymwelwyr ymchwilio’r gerddi tawel a’r parc gwledig coediog o amgylch y castell hynafol – gyda’r tyrrau canoloesol yn rhoi golygfeydd godidog o’r tir parc a’r ardal o amgylch o’r murfylchau.

Nodwyd partneriaeth y digwyddiad rhwng Bywyd Mynwy, grŵp gwasanaeth a gaiff ei reoli gan Gyngor Sir Fynwy, Archery GB a Starling Bank gyda digwyddiad blaenolwg arbennig ar safle’r castell ddydd Mawrth 6 Awst.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Is-gadeirydd Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn wirioneddol falch i groesawu Archery GB i Sir Fynwy. Mae’n wych gweld pawb yma heddiw yn safle godidog Castell Cil-y-coed. Hoffwn ddymuno pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan yn y rownd derfynol bwysig – gobeithio y cewch amser gwych.”

Meddai Neil Arrmitage, Prif Swyddog Gweithredol Archery GB: “Mae Castell Cil-y-coed yn lleoliad mor wych a bydd yn safle bendigedig ar gyfer ein fformat modern. Disgwyliwn ras agos am y rownd derfynol yn dilyn ymgyrch ryngwladol lwyddiannus iawn – gyda chwe lle cwota Olympaidd a phum lle cwota Paralympaidd eisoes wedi eu sicrhau ar gyfer Tokyo, ynghyd â nifer fawr o deitlau rhyngwladol o ddigwyddiadau Byd ac Ewropeaidd.

“Edrychwn  ymlaen at weithio gyda Starling Bank a Bywyd Mynwy, ynghyd â’n partneriaid presennol i adeiladu hwn i fod yn ddigwyddiad o’r radd flaenaf – ni fyddai’n bosibl heb eu cefnogaeth.”

Bydd goreuon talent saethyddiaeth Prydain yn cystadlu am anrhydedd dod yn Bencampwyr Cenedlaethol Archery GB. Bydd 32 o gystadleuwyr uwch yn cymryd rhan mewn pedair gwahanol gystadleuaeth saethyddiaeth ar draws y digwyddiad deuddydd. Yn ychwanegol, bydd Rownd Derfynol Digwyddiad Allweddol yn galluogi saethwyr iau gorau Prydain i gael canol y llwyfan. Mae’r clwydi’n agor am 10.30am ac mae’r mynediad yn rhad ac am ddim.

I gael mwy o wybodaeth am Gastell Cil-y-coed gweler  visitmonmouthshire.com