Bydd Cynllun Datblygu Lleol newydd Cyngor Sir Fynwy ar effeithio ar sut a ble mae pobl yn byw, gweithio, cymdeithasu, teithio a mwynhau cefn gwlad Sir Fynwy – ac yn hanfodol mae hyn am faint y bydd y Sir yn dyfu a pha rannau o Sir Fynwy fydd yn tyfu (yr opsiynau ‘twf a gofodol’). Gofynnir i bobl roi eu sylwadau ar y cynigion a wneir gan y bydd hyn yn effeithio ar benderfyniadau cynllunio Cyngor Sir Fynwy dros y 15 mlynedd nesaf.

Edrychwch ar hyn i ganfod mwy: https://youtu.be/ZIcw-UosH8I

Darllenwch hyn i gael mwy o wybodaeth: https://www.monmouthshire.gov.uk/planning-policy/local-development-plan-revision/

Anfonwch eich sylwadau yma: http://monmouthshire.planning-register.co.uk/Home/Register

Cynhelir sesiwn galw heibio yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Mawrth 16 Gorffennaf ar unrhyw amser rhwng 1-7pm.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, aelod Cabinet menter a chynllunio defnydd tir: “Rydym yn croesawu adborth gan breswylwyr ar y cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd. Mae gennym opsiynau ar gael felly gall pobl anfon eu sylwadau atom ar-lein neu ddod i siarad gyda ni ddydd Mawrth 16 Gorffennaf – edrychwn ymlaen at glywed sylwadau pawb.”