Gwahoddir busnesau lleol i fynychu Diwrnod Cyflogadwyedd Cyngor Sir Fynwy ddydd Gwener 21 Mehefin o 9.30am yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Mae’r bore’n nodi dechrau Wythnos Cyflogadwyedd Sir Fynwy, sy’n anelu i ysbrydoli a chydnabod gwaith gwych tîm Menter Ieuenctid y cyngor a Phartneriaeth Cyflogadwyedd Sir Fynwy.

Mae’r Bartneriaeth Cyflogadwyedd yn cynnwys Cyngor Sir Fynwy – Menter Ieuenctid a Dysgu Cymunedol, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Cartrefi Melin a PaCE (‘Parent Child Care and Employment’) yn cydweithio i wella cyfleoedd cyflogadwyedd ar gyfer dinasyddion Sir Fynwy. Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn dathlu ei flwyddyn gyntaf o ddarpariaeth yn Sir Fynwy gyda chanlyniadau cyflogaeth rhagorol.

Mae’r diwrnod yn gyfle i fusnesau lleol rannu eu sylwadau i helpu’r cyngor i ddeall mwy am anghenion adnoddau busnesau lleol fel y gellir darparu cynlluniau prentisiaeth yn Sir Fynwy o amgylch anghenion busnesau lleol a sicrhau fod pobl ifanc wedi paratoi ar gyfer dyfodol gwaith.

Dywedodd llefarydd Cyngor Sir Fynwy: ‘Rydym yn ymroddedig i gefnogi menter yn Sir Fynwy ac annog pobl ifanc leol i ddatblygu sgiliau fydd yn cynorthwyo gyrfa wych nawr ac yn y dyfodol. Croesawn sylwadau pob busnes lleol i’n helpu i gynllunio ein rhaglenni prentisiaeth yn seiliedig ar eu hanghenion. Edrychaf ymlaen at gwrdd ag amrywiaeth eang o fusnesau lleol – croeso i bawb’.

Bydd y bore hefyd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau dinasyddion a wnaeth gynnydd rhagorol i fynd i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 9.30pm yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga, bydd lluniaeth ar gael tan 10.00am a bydd amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn bresennol. Daw’r digwyddiad i ben am 12.00pm.

I gael mwy o wybodaeth ac archebu lle cysylltwch â Steve Cooper
StephenCooper@monmouthshire.gov.uk