Bydd y swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 19eg ,  dydd Llun 22ain  a dydd Mawrth 23ain

Byddwn yn ailagor am 9am ddydd Mercher 24 Ebrill.

Os yw’ch ymholiad yn un brys ffoniwch  0300 123 1055

Ar gyfer argyfyngau Gwasanaethau Cymdeithasol ffoniwch 0800 328 4432

Bydd casgliadau sbwriel/ailgylchu ddydd Gwener 19eg

Ac un diwrnod yn hwyr yr wythnos ddilynol.