Dechreuodd casgliadau gwastraff ac ailgylchu newydd yn Sir Fynwy ddydd Llun 4 Mawrth er mwyn gwella gwasanaethau ailgylchu a gostwng costau. Mae’r newidiadau hyn yn un o’r newidiadau gweithredol mwyaf yn Sir Fynwy ar gyfer casglu gwastraff – gyda chyflwyno gwasanaeth ar wahân i gasglu gwydr, newidiadau mewn amserau casglu a cherbydau casglu gwastraff newydd.

Mae Sir Fynwy yn casglu o tua 44,000 o gartrefi a arferai olygu 102,000 o gasgliadau yr wythnos. O 4 Mawrth gostyngwyd casgliadau i 80,000 yr wythnos. Cafodd amserau casglu newydd eu hyrwyddo drwy daflen a chafodd y wefan ei diweddaru i ddangos yr amserau casglu newydd.

Mae problemau casglu wedi effeithio ar rai preswylwyr. Mae criwiau’n gweithio ymhell tu allan i’w horiau gwaith arferol gyda rhai allan tan 7pm i unioni problemau. Bu canolfan gyswllt a hybiau Sir Fynwy yn brysur tu hwnt gydag ymholiadau ar y newidiadau ailgylchu ac adnewyddu trwyddedau gwastraff gardd.

Beth i’w wneud os yw oedi gyda chasglu gwastraff ac ailgylchu yn effeithio arnoch:

• Rhowch wybod am unrhyw broblemau drwy adran ‘Ailgylchu a Gwastraff’ ap Fy Sir Fynwy sydd ar gael i’w lawrlwytho o’r stôr apiau neu anfon neges at Monty, sgyrsfot Sir Fynwy drwy wefan monmouthshire.gov.uk neu Facebook Messenger: @MonmouthshireCC.
• Mae’r ganolfan cyswllt yn derbyn nifer fawr o alwadau ar hyn o bryd oherwydd ymholiadau am y newidiadau mewn casglu gwastraff ac ailgylchu ac mae’n rhaid aros am fwy o amser nag arfer. Os yw cwsmeriaid yn dymuno dal i aros, caiff eu galwadau eu hateb cyn gynted ag y daw gweithredydd ar gael.
• Gall unrhyw breswylwyr sy’n dal i fod angen blwch casglu gwastraff fynd i’w hyb cymunedol lleol i gasglu un.
• Gall preswylwyr sy’n dymuno cael gwybod am eu dyddiau casglu newydd fynd i: monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste

Dywedodd Carl Touhig, Pennaeth Gwastraff a Gwasanaethau Stryd: “Hoffwn ymddiheuro i unrhyw breswylwyr y mae’r oedi yn eu casgliadau gwastraff wedi effeithio arnynt a hoffwn ddiolch iddynt am eu dealltwriaeth ar yr amser prysur iawn yma. Gofynnwn chi fod yn amyneddgar a rhoi eich cefnogaeth gadarnhaol i’r criwiau casglu a staff y ganolfan cyswllt a hybiau sy’n gwneud eu gorau glas i gael y problemau wedi’u datrys. Nid yw’n waith rhwydd i’r criwiau sy’n gwneud gwaith rhyfeddol, gan weithio oriau hir mewn tywydd gwlyb a gwyntog”.