Ymunodd Cyngor Sir Fynwy gydag awdurdodau lleol a swyddogion dinesig, grwpiau cymunedol ac elusennau ledled y Deyrnas Unedig i gymryd rhan mewn digwyddiadau codi baner a seremonïau ymroddiad lleol i nodi Diwrnod y Gymanwlad ddydd Llun 11 Mawrth.

Am 10am tu allan i Neuadd y Sir, arweiniodd y Cadeirydd y Cynghorydd Peter Clarke seremoni i ddathlu undeb 57 o genhedloedd ar draws y byd a darllen neges gan Patricia Scotland, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad. Amlygodd neges yr Ysgrifennydd Cyffredinol fod yr achlysur yn cydnabod yn gyhoeddus ac ar y cyd uchelgais parhaus y Gymanwlad i adeiladu ar draddodiadau cyffredin a chynnal rhannu gwerthoedd democratiaeth, datblygu cynhwysol a pharch at amrywiaeth.

Yna cododd y Cynghorydd Clarke y faner. Darllenodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy dros lywodraethiant gadarnhad y Gymanwlad tra arweiniodd y Parch Malcolm Lane y gweddïau.

Yn bresennol oedd:
• Murray Kerr – Dirprwy Arglwydd Raglaw
• Nick Ramsay AC
• Meiri Cyngor Tref Cas-gwent, Cyngor Tref Cil-y-coed a Chyngor Tref Trefynwy
• Maer a Chonsort, Cyngor Tref Brynbuga
• Cadeiryddion Cyngor Cymuned St Arvans a Chyngor Cymuned Rogiet
• Helen Morgan, Pennaeth Ysgol Cyrsiau Tir-seiliedig a Chwaraeon Campws Brynbuga Coleg Gwent gyda myfyrwyr yn cynrychioli Coleg Gwent
• Cynrychiolwyr Heddlu Gwent a GAVO
• Cynghorwyr a staff Cyngor Sir Fynwy

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Fly a Flag for the Commonwealth: http://www.flyaflagforthecommonwealth.co.uk/