Dewch draw i ddiwrnod Amser i Siarad yn Hyb Brynbuga ddydd Iau 7 Chwefror 9.00am – 12.00pm am ddishgled o de a sgwrs. Mae Diwrnod Amser i Siarad yn gynllun cenedlaethol sy’n anelu annog pobl o bob oed i roi amser i aros a siarad gyda rhywun i gynnal iechyd meddwl cadarnhaol.

Bydd Justine Jamieson a Lynn Green o Dîm Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn yr Hyb i gynnig help a chyngor. Gall y tîm helpu pobl i gael mynediad i wasanaethau i helpu trin ac ymdopi â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i ganolradd, megis pryder, iselder, straen a phroblemau iechyd meddwl arall.

Ffocws yr ymgyrch eleni yw codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd eistedd lawr gyda dishgled o de a chael sgwrs. Mae croeso i breswylwyr alw heibio’r hyb a chael gwybodaeth am yr ystod lawn o wasanaethau cefnogaeth sydd ar gael yn Sir Fynwy i helpu cadw iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol.

Mae cyswllt gyda phobl yn neilltuol o bwysig wrth oresgyn materion megis ynysigrwydd cymdeithasol. Mae hyb Brynbuga yn hafan ar gyfer preswylwyr sydd angen sgwrs a gwên gan wyneb cyfeillgar.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: ‘Rwy’n annog preswylwyr i roi amser ac ymweld â’r Tîm Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol yn Hyb Brynbuga. Mae mor bwysig neilltuo amser yn y diwrnod i aros a sgwrsio a chael help a chyngor yr un pryd.’

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Hyb Brynbuga e-bost  uskhub@monmouthshire.gov.uk ffôn 01291 426888.

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn seiliedig yn 36 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio am ddim gerllaw.

Mae mwy o wybodaeth am Amser i Siarad ar gael yn: https://www.time-to-change.org.uk/get-involved