Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i dderbyn adborth fydd yn llywio a newid y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia.

Bwriad y digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yw casglu gwybodaeth am brofiadau pobl gyda dementia, eu gofalwyr, cyfeillion, teuluoedd a phrofiadau pobl sy’n gweithio yn y maes. Bydd croeso i aelodau’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol fynychu a bydd pwyslais ar greu prosiectau newydd ac arloesol.

Cynhelir y digwyddiadau fel sy’n dilyn:

  • Dydd Mercher 16 Ionawr: Canolfan Gymunedol Bulwark, Casgwent – 10am i 12 canol-dydd
  • Dydd Mawrth 22 Ionawr: Swyddfeydd Tref Cil-y-coed – 2pm i 4pm
  • Dydd Mercher 23 Ionawr: Canolfan Bridges, Trefynwy – 10am i 12 canol-dydd
  • Dydd Mercher 13 Chwefror: Maryport Centre, Brynbuga – 10am i 12 canol-dydd

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd: “Mae digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yn anelu bod yn achlysuron hwyliog a rhyngweithiol yn galluogi ystod eang o bobl i fynegi eu sylwadau a’u barn. Edrychwn ymlaen at i bobl ein helpu i lunio dyfodol ein gwasanaethau i bobl yn byw gyda dementia.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Fred Weston (ardaloedd Cas-gwent a Chil-y-coed) ar 07890 559566 neu Ashley Morgan (ardaloedd Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy) ar 07971 160455.