Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfarfod arbennig o Fforwm Mynediad i Bawb ar y Gyllideb ddydd Gwener 25 Ionawr rhwng 10.30am – 12.30pm yn y Neuadd Goffa, Brynbuga.

Bydd y fforwm yn canolbwyntio ar gynigion cyllideb Cyngor Sir Fynwy yn effeithio ar breswylwyr bregus. Yn y digwyddiad bydd pobl gydag anableddau, rhieni plant gydag anableddau a phobl hŷn o bob rhan o Sir Fynwy yn clywed gan swyddogion y cyngor am gynigion y gyllideb a bydd yn gyfle i ofyn cwestiynau.

Mae’r Fforwm yn llwyfan gwerthfawr i alluogi pobl i gael eu llais wedi’i glywed, cael gwybodaeth a chyfrannu a brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Caiff fforwm Mynediad i Bawb ei gefnogi a’i gydlynu gan Tony Crowhurst. Mae Tony yn eiriolydd dros hawliau unigolion gydag anableddau. Bydd cyfarfodydd y dyfodol o Mynediad i Bawb yn canolbwyntio ar amrywiaeth o themâu sy’n bwysig i grwpiau bregus a difreintiedig a bydd yn cynnwys arian, tai, iechyd a phobl ifanc i’r anabl.

Mae croeso i bawb yn cynnwys unigolion a grwpiau sydd wedi mynychu Fforymau Mynediad i Bawb yn flaenorol.

Bydd y diwrnod yn cychwyn am 10.30am ac yn cynnwys lluniaeth, ac mae cludiant am ddim hefyd ar gael. Mae lleoedd parcio ar gael yn y lleoliad: Neuadd Goffa Brynbuga, Maes Parcio De, Stryd Maryport, Brynbuga NP15 1AD.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: ‘Bydd y digwyddiad yn gyfle i’n preswylwyr mwyaf bregus i gael eu lleisiau wedi’u clywed, rhannu syniadau ac awgrymiadau a chael gwybodaeth am bethau sy’n effeithio arnynt. Os na all preswylwyr ddod draw, mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y cyngor lle mae arolwg ar gael i roi sylwadau.’

I gael cludiant cysylltwch â Rhian Cook erbyn dydd Gwener 18 Ionawr, e-bost:

rhiancook@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644364

Mae mwy o wybodaeth am gynigion y gyllideb ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/budget-2019-2020