Cynhelir digwyddiad Cwrdd â’r Awdur yn Hyb Cymunedol Brynbuga ddydd Iau 7 Chwefror.

Bydd yr awdur lleol Cath Barton yn darllen o’i llyfr “The Plankton Collector” am 10.30am. Cyhoeddwyd y llyfr yn ddiweddar, a bydd yn esbonio sut y daeth i’w ysgrifennu ac ateb cwestiynau. Bydd te a choffi ar gael yn ogystal â sesiwn llofnodi llyfrau.

Disgrifiwyd The Plankton Collector fel “hiraethus a llawn awyrgylch”, ac mae’n dweud hanes teulu a gafodd ei chwalu gan alar. Mae casglwr plancton dirgel yn ymweld â nhw yn eu tro, gan ymddangos mewn llawer o wahanol weddau – i un mae’n arddwr, i un arall mae’n hen gyfaill. Mae hon yn stori am golled, cof ac, yn y diwedd, obaith.

Mae Cath Barton wedi byw yn y Fenni ers 2005 ac mae’n awr yn gorffen casgliad o straeon byr a ysbrydolwyd gan yr artist Hieronymous Bosch o’r Iseldiroedd yn ogystal â gweithio ar nofel a osodwyd yn Kathmandu yn dilyn daeargryn mawr.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Rydym yn croesawu pawb i sgwrs Cath Barton ac mae’n argoeli bod yn achlysur diddorol tu hwnt. Mae ein hybiau cymunedol yn cynnig digwyddiadau tebyg drwy’r flwyddyn ac maent i gyd yn werth eu mynychu”.

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at uskhub@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426888. Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn seiliedig yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio rhad ac am ddim gerllaw.