Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal Marchnad Nadolig Crefftwyr ysblennydd yn y Fenni ddydd Sul 9 Rhagfyr. Bydd yn rhedeg rhwng 10am a 4pm yn Neuadd y Farchnad a Iard y Bragdy gerllaw, gan gynnig cynnyrch gan dros 60 o werthwyr bwydydd, diodydd a chrefftau – rhai’n lleol ac eraill o’n bellach mas. Bydd bwyd a diod ar gael i’w bwyta a’u hyfed ar y safle neu i fynd â nhw adre gyda chi.

Bydd y gwerthwyr yn cynnwys Clams Handmade Cakes., NoodlesToGo, Hays Wines Ltd, Rachel Morgan Babyclothes, Apple County Cider, Chocolate Voyage, Raglan’s Untapped Brewing Company, The Welsh Cheese Company, Cusan Welsh Cream Liqueur, Sciolti Chocolates & Black Cat Fudge, Flour’d up Pizza a Devon Fishcakes.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am farchnadoedd y sir: “Marchnad Nadolig Crefftwyr y Fenni yw’r union le i fynd os hoffech fwynhau profiad Nadoligaidd difyr y penwythnos hwn gyda digonedd o gyfleoedd i brynu anrhegion dychmygus i’ch anwyliaid – neu brynu cynnyrch o’r radd flaenaf i chi eich hunan eu mwynhau.”

Mae mynediad i Neuadd y Farchnad am ddim ac mae croeso i gyfeillion pedair coes. Bydd seddau o amgylch y safle yn golygu y gall y rhai sy’n mynychu ymlacio a mwynhau naws yr ŵyl gyda rhai o hoff ganeuon y Nadolig.

Mae digonedd o leoedd parcio am ddim ar gael yn agos at Neuadd y Farchnad. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sandra Rosser – SandraRosser@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio swyddfa’r farchnad ar 01873 735811.