Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy yn annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i gynllunio dau gerdyn aelodaeth llyfrgell newydd. Gwahoddir plant pedair i saith oed i gynllunio cerdyn ar gyfer rhai 0-7 oed a gofynnir i bobl ifanc rhwng 8 a 15 oed greu cerdyn ar gyfer rhai yn eu harddegau.

Mae’n rhad ac am ddim i ymuno â’r llyfrgell ac mae’n agor byd o ddychymyg drwy lyfrau stori gwych. Gall plant ddysgu am y byd rydym yn byw ynddo o’n casgliadau o lyfrau ffeithiol a drwy’r mynediad am ddim i’r rhyngrwyd sydd ar gael ym mhob un o hybiau Sir Fynwy. Medrir lawrlwytho eLyfrau a llyfrau sain am ddim hefyd ac mae Comics Plus yn rhoi mynediad heb derfyn i filoedd o nofelau a chomics graffig digidol. Mae llyfrgelloedd yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau am ddim drwy gydol y flwyddyn.

Caiff tri chynnig o bob categori eu rhoi ar restr fer gan banel o feirniaid yn cynnwys yr awdur a darlunydd Shoo Rayner. Caiff cynigion eu barnu ar ddychymyg, creadigrwydd a pha mor dda mae’r cynllun yn hyrwyddo llyfrgelloedd a darllen. Caiff enillwyr eu dewis drwy bleidlais gyhoeddus ar-lein.

Agorodd y gystadleuaeth ddydd Llun 3 Medi a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw dydd Llun 1 Hydref. Bydd pleidleisio ar-lein rhwng dydd Llun 8 Hydref a dydd Iau 22 Hydref. Cyhoeddir enwau dau enillydd ar 29 Hydref.

Mae mwy o wybodaeth a thelerau ac amodau’r gystadleuaeth ar gael ar ffurflen gais o’ch hyb cymunedol neu llyfrgell. Gellir gael mwy o wybodaeth am hybiau cymunedol Sir Fynwy drwy’r wefan:

http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries