Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cytuno i ailafael mewn perchnogaeth a rheolaeth Theatr y Fwrdeistref yn y Fenni yn dilyn penderfyniad a gymerwyd yng nghyfarfod cabinet heddiw (dydd Mercher 28 Chwefror). Paratôdd trafodaethau rhwng y cyngor ac Ymddiriedolaeth Theatr y Fwrdeistref (y Fenni) y ffordd ar gyfer terfynu’r cytundeb rheolaeth cyfredol yr ymrwymodd y ddau barti iddynt pan sefydlwyd yr ymddiriedolaeth ym mis Hydref 2013. Bydd yr ymddiriedolaeth yn awr yn peidio gweithredu a bydd yn ceisio dad-gofrestru ar ôl cwblhau’r trosglwyddo.

Cytunodd y ddau barti mai’r cyngor sydd yn y lle gorau i roi arweinyddiaeth a chefnogaeth rheoli am gyfnod interim pan edrychir ar hyfywedd y theatr.

Mae’r trosglwyddo’n debygol o ddigwydd cyn mis Ebrill a bydd holl staff y theatr yn trosglwyddo i’r cyngor. Bydd y digwyddiadau a pherfformiadau sydd ar y gweill yn parhau tra bydd y cyngor yn ystyried y ffordd orau ymlaen i’r theatr.

Mae mwy o wybodaeth ar wasanaethau hamdden a diwylliannol Sir Fynwy ar gael ar:  http://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do