Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gohirio ei ddigwyddiad galw-heibio ar drafnidiaeth a drefnwyd ar gyfer dydd Iau 1 Mawrth oherwydd pryderon am dywydd garw. Caiff yn awr ei gynnal yn yr un lleoliad – Gwesty Tŷ Glen-yr-Afon ym Mrynbuga – ddydd Iau 15 Mawrth gyda dwy sesiwn yn union yr un fath yn rhedeg rhwng 10am a 12 canol-dydd a 7pm i 9pm fel y gall pobl ddewis amser cyfleus.

 Nod y digwyddiad yw cefnogi gyrwyr annibynnol hunangyflogedig, gweithredwyr bysus a thacsi ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli neu gael gyrfa mewn gyrru, cludiant neu ddosbarthu.

 Ymysg yr eitemau a gaiff eu trafod fydd gwirfoddoli, cychwyn busnes trafnidaeth, trwyddedu, cymorth busnes, opsiynau talu, caffaeliad, dyfodol trafnidiaeth a mwy. Bydd uwch swyddogion y cyngor a staff o’r Uned Cludiant Teithwyr yn bresennol.

 Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae gennym ymrwymiad i gefnogi menter Gymreig ac rwy’n falch i groesawu busnesau trafnidiaeth lleol, gwirfoddolwyr a phobl sy’n edrych am yrfa mewn trafnidiaeth i’r digwyddiad yma. Mae trafnidiaeth yn hollbwysig yn ein hawdurdod gwledig – mae angen i’n plant fynd i’r ysgol, mae angen i rai o’n pobl fwyaf agored i niwed deithio i ysbytai a chanolfannau dydd – ac mae angen i ni gyd gadw’r wlad yn symud i gael mynediad i waith a hamdden. Rwy’n edrych ymlaen at weld pawb ar y dydd – lledaenwch y gair.”

 Bydd lluniaeth yn cynnwys pice ar y maen ar gael yn y ddwy sessiwn.

 Gall gwaith ffordd ar Stryd y Bont, Brynbuga y diwrnod hwnnw achosi oedi. Argymhellir teithio i’r gwesty ar yr A472 o Felinfach neu o Gaer-llion drwy Langybi fel dewisiadau eraill.

 I archebu lle neu gael manylion pellach cysylltwch â beckypritchard@monmouthshire.gov.uk neu amyelliott@monmouthshire.gov.uk