Bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yng Ngwesty’r Angel, y Fenni rhwng 10.00am – 12.00pm a 7.00pm – 9.00pm ddydd Iau 15 Chwefror i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn Ofalwyr Math.

Mae gan blant o Sir Fynwy angen brys am deuluoedd o Sir Fynwy. Mae angen dirfawr am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a rhai yn eu harddegau ar sail tymor byr neu dymor hir. Mae angen gofalwyr i ddarparu gwyliau byr i blant gydag anableddau, ac yn yr un modd mae angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud ymlaen i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

Caiff preswylwyr eu croesawu i siarad gyda Gofal Maeth am y daith ryfeddol sy’n digwydd i ddod yn Ofalwyr Maeth yn Sir Fynwy. Yn yr wythnosau nesaf bydd y tîm Gofal Maeth yn hyrwyddo’r sesiynau cwrdd a chyfarch mewn sesiynau galw heibio anffurfiol ym Marchnad y Fenni.

 

11.00 am – 2.00pm   Dydd Mawrth 13 Chwefror, Marchnad y Fenni

Nod y sesiynau galw heibio anffurfiol yn y farchnad a’r cyfarfodydd cwrdd a chyfarch yw chwalu’r rhwystrau a’r canfyddiadau a all fod gan bobl am faethu. Yn dilyn llwyddiant presenoldeb y tîm yn y digwyddiad tân gwyllt yng Nghastell Cil-y-coed a’r cyfarfod cwrdd a chyfarch yng Nghlwb Gwledig a Gwesty St Pierre, Cas-gwent ym mis Tachwedd, mae’r tîm yn awyddus i gynnal sesiynau ar draws Sir Fynwy gyda mwy o sesiynau ar y gweill ym Mrynbuga a Threfynwy.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd:

“Rwy’n credu’n gryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth yma i’n plant. Mae’r tîm maeth yn gwneud gwaith gwych yn cysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn Ofalwr Maeth i ddod draw, ymweld â’r wefan neu ffonio’r tîm.”

I wneud gwahaniaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/fostering or call 01873 735950