Mwynhaodd preswylwyr cartref gofal yng Nghil-y-coed gyngerdd arbennig gan blant o ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg y dref i  nodi Dydd Santes Dwynwen. Caiff Dydd Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru,  ei ddathlu ar 25 Ionawr.

Perfformiodd côr o Ysgol y Ffin gerbron preswylwyr gwerthfawrogol Cartref Gofal Cherry Tree gan ganu Calon Lân, Sosban Fach, Ysbryd y Nos ac Anfonaf Angel, gan ddod i ben gyda Hen Wlad fy Nhadau. Roedd 27 o ddisgyblion o ddosbarthiadau Blwyddyn Pedwar a Phump yn y côr.

Mae’r cartref bob amser yn dathlu Dydd Santes Dwynwen er mai hwn oedd y tro cyntaf i gôr yr ysgol berfformio ar yr achlysur arbennig hwn. Dywedodd Royston Stewart, cyn löwr a chyn-aelod o Gôr Meibion Tredegar, un o’r rhai sy’n byw yn y cartref: “Daeth y perfformiad hyfryd hwn ag atgofion o’r caneuon yr arferem eu canu.”

Dywedodd Gill Jones, Rheolwr Cyffredinol Cartref Gofal Cherry Tree: “Roedd y llawenydd ar wynebau preswylwyr wrth weld a chlywed y plant yn wych. Daeth eu perfformiad â chymaint  o atgofion gwych yn ôl. Mae mor bwysig i wahanol genedlaethau ddod ynghyd a phontio’r bwlch oedran.”

Meddai’r Cynghorydd Sara Jones, aelod gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg ar gabinet Cyngor Sir Fynwy: “Mae digwyddiadau fel Dydd Santes Dwynwen yn cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn Sir Fynwy drwy godi ymwybyddiaeth o’i phoblogrwydd cynyddol yn y sir. Hoffwn longyfarch disgyblion Ysgol y Ffin am eu cyngerdd yng Nghartref Gofal Cherry Tree a gafodd dderbyniad da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd!”