Mae tîm iechyd yr amgylchedd Cyngor Sir Fynwy wedi annog preswylwyr i wirio graddiad hylendid tafarndai, bwytai a safleoedd bwyd arall cyn iddynt archebu bwrdd ar gyfer Dydd Sant Ffolant.

Mae’r Cynllun Graddio Hylendid Bwyd yn graddio busnesau bwyd ar eu safonau hylendid, yn seiliedig ar archwiliadau a gynhaliwyd gan y cyngor. Caiff busnesau yn Sir Fynwy – fel gweddill Cymru – eu graddio yn amrywio o 0 sy’n golygu ‘angen gwella ar frys’ i raddiad uchaf o 5 sy’n golygu ‘da iawn’.

 Dylai pob busnes bwyd ddangos sticer graddiad hylendid bwyd gwyrdd a du ar eu drysau neu ffenestri. Os nad yw’r sticer i’w weld, caiff preswylwyr eu cynghori i holi aelod o staff neu wirio ar-lein yn www.food.gov.uk/ratings.  Mae’n rhaid i siopau prydau poeth parod hefyd roi gwybodaeth am eu graddiad hylendid bwyd ar eu taflenni a bwydlenni.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy sy’n gyfrifol am ddiogelu’r cyhoedd: “Mae Dydd Sant Ffolant yn amser prysur i’n bwytai, safleoedd prydau parod, caffes a thafarndai lleol. Mae cynllun Graddiad Hylendid Bwyd yn ei gwneud yn haws i bawb ddewis eu pryd rhamantus mewn lleoedd lle caiff hylendid bwyd ei gymryd o ddifrif. Mae graddiad hylendid bwyd da yn rhywbeth i fod yn falch ohono.”

Ychwanegodd Richard Bowen, Cyfarwyddwr Dros Dro yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru: “Ni allwch ddweud beth yw safonau hylendid bwyty yn ôl ei wefan neu ba mor rhamantus yw’r naws. Ond mae’r Graddiad Hylendid Bwyd yn dweud wrthych beth sy’n mynd ymlaen tu ôl i’r llenni, felly dylai hynny fod yn ffactor wrth benderfynu ble i fwyta ar Ddydd Sant Ffolant.”

Dylai busnesau bwyd sydd angen help neu gyngor gysylltu â thîm iechyd yr amgylchedd Sir Fynwy environmentalhealth@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01873 735420.