Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal arddangosfa gyhoeddus i roi diweddariad ar ei gynnig ar gyfer pont droed rhannu-defnydd rhwng Llan-ffwyst a’r Fenni dros yr Afon Wysg a dangos sut y datblygodd y prosiect yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd.

Cynhelir yr arddangosfa yn Neuadd Pentref Llan-ffwyst yn Lôn yr Eglwys ddydd Llun 8 Ionawr rhwng 11.30am a 6.30pm a bydd yn rhoi cyfle i’r gymuned drafod cynigion gyda chynrychiolwyr o dîm priffyrdd y cyngor, y peirianwyr sifil WSP a Knights Architects.

Mae WSP a Knights Associates yn gweithio gyda’r cyngor i ddatblygu llwybr seiclo a cherdded newydd a mwy diogel o Swyddfa’r Post Llan-ffwyst i Neuadd Tref y Fenni. Mae’r ddolen llwybr troed presennol yn cyrraedd man cul dros y bont sy’n croesi’r Afon Wysg yn cysylltu’r Fenni gyda Llan-ffwyst sy’n golygu bod rhai pobl yn osgoi ei defnyddio.

Cyflwynir y cais cynllunio i’r cyngor ddiwedd mis Ionawr a rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu’n cychwyn yn nhymor y gwanwyn neu’r haf y flwyddyn nesaf (2018). Gall preswylwyr roi sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol ar ôl cyflwyno’r cais.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau sir: “Rwy’n croesawu syniad y bont droed arfaethedig gan y bydd yn ffurfio dolen fwy diogel a mwy dymunol i seiclwyr a cherddwyr rhwng y ddwy gymuned.”