Bydd Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn cynnal seremoni am 7pm ddydd Iau 25 Ionawr i gofio’r miliynau a laddwyd yn yr Holocost dan erledigaeth y Natsïaid a hil-laddiadau dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Thema Diwrnod Coffa Holocost eleni yw “Grym Geiriau”. Bydd y digwyddiad yng Nghil-y-coed yn rhoi sylw i straeon bywyd rhai a lofruddiwyd a rhai a oroesodd, drwy eiriau ysgrifenedig a llafar. Bydd un o oroeswyr yr Holocost yn edrych ar oleuo cannwyll a bydd arddangosfa gelf a ysbrydolwyd gan thema eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Mae Diwrnod Coffau’r Holocost yn hyrwyddo cydraddoldeb, parch a dealltwriaeth. Mae’n amser i ni fyfyrio, cofio’r rhai a ddioddefodd erledigaeth a llofruddiaeth a dysgu o’r gorffennol i adeiladu dyfodol gwell.”

Mae hyb cymunedol Cil-y-coed yn Heol Woodstock yn y dref, NP26 5DB. Bydd lluniaeth ar gael yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn ac mae digonedd o leoedd parcio di-dâl gerllaw. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar 01291 426425.