Cynhelir digwyddiad yn Hyb Cymunedol Trefynwy  ddydd Llun 15 Ionawr gyda’r nod o gael gwared â felan y gaeaf a rhoi cyfle i bobl gwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau. Bydd y bore’n cychwyn gyda choffi, te a theisennau am 10am gyda gêm fingo i ddilyn. Yn ddiweddarach bydd cyfle i ddysgu gweu a crochet, profi sesiwn flasu a ddarperir gan dîm dysgu yn y gymuned y cyngor a chwarae detholiad o gemau bwrdd yn y prynhawn. Bydd arbenigwyr hefyd yn rhoi cyngor ar ddyled ac ar iechyd meddwl. Mae croeso i bawb i’r digwyddiad rhad ac am ddim.

Fel holl hybiau Sir Fynwy, mae Trefynwy yn rhoi cyfle i gofrestru ar gyfer cerdyn llyfrgell a mwynhau manteision aelodaeth. Mae hyn yn galluogi pobl i fenthyca deunyddiau llyfrgell, darllen llyfr i roi gwên ar eu hwynebau neu gyflawni eu nodau ar gyfer 2018. Mae llu o ddeunyddiau at ddant pawb yn Hyb Cymunedol Trefynwy ac mae gwasanaeth ar-lein digidol ar gael sy’n cynnig eLyfrau a lawrlwythiadau sain am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae ein hybiau cymunedol a llyfrgelloedd i’r dim i gael gwared â felan y gaeaf! Maent ar gael yn agos at y rhan fwyaf o bobl yn y sir ac yn cynnig addysg, hamdden, hwyl a digwyddiadau gwych ar gyfer pob oed. Mae’r digwyddiad hwn yn enghraifft dda a sut mae ein hybiau yn cefnogi gweithgaredd cymunedol lleol, hyd yn oed ganol gaeaf.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Hyb Cymunedol Trefynwy ar 01600 775215 a siarad gydag aelod o’r tîm.