Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cau nifer o’i feysydd parcio neu rannau o’i feysydd parcio er mwyn hwyluso gwaith hanfodol.

Ni fydd y maes parcio lleiaf yn Tiverton Place y Fenni ar gael o ddydd Llun 8 Ionawr am hyd at chwe mis er mwyn lleoli safle’r contractwr ar gyfer gwaith ar Stryd Llew. Bydd cynhwysydd ger y peiriant talu ac arddangos yn y maes parcio mwyaf ond dim ond gostwng nifer fach o leoedd wnaiff hyn.

Hefyd yn y Fenni cafodd allfan maes parcio Fairfield ei gau ar 3 Ionawr am hyd at 12 wythnos i alluogi gwaith priffordd i ddatblygiad archfarchnad Morrison’s. Bydd arwyddion yn dweud wrth yrwyr cerbydau i adael y maes parcio drwy’r fynedfa bresennol.

Yn y cyfamser, bydd maes parcio Chippenham yn Nhrefynwy sydd â 34 lle ar gau o 22 Ionawr am tua chwe mis fel y gall Dŵr Cymru osod siambr storio dan-ddaear. Mae’r gwaith hanfodol hwn yn gysylltiedig gyda’r orsaf pwmpio carthffos newydd yn natblygiad tai David Wilson ar Heol Wonastow, Trefynwy. Mae digonedd o leoedd parcio eraill ar gael yn agos ym meysydd parcio y Farchnad Wartheg, Tŷ Cernyw, Stryd Mynwy, Stryd Cinderhill a Heol Rockfield.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am barcio ceir: “Ymddiheuraf am unrhyw anghyfleuster a achosir i ymwelwyr a siopwyr oherwydd y gwaith hollol hanfodol yma. Ym mhob achos, mae lleoedd parcio ceir addas ar gael yn agos.”