Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal fforwm llesiant Siarad gyda Ni ddydd Gwener 19 Ionawr 10.00am – 2.00pm yn Neuadd y Sir, Brynbuga.

By digwyddiad yn rhoi cyfle i breswylwyr glywed am broses Cyllideb Cyngor Sir Fynwy, Cynllun Llesiant Sir Fynwy ac arolwg llesiant Pỳls Hapusrwydd a rhannu eu sylwadau a’u syniadau hefyd.

Mewn blynyddoedd blaenorol cynhaliwyd y fforwm Mynediad i Bawb a Heneiddio’n Dda ar gyfer preswylwyr dros 50 oed a rhai gydag anableddau. Mae’r digwyddiad hwn yn croesawu unigolion a grwpiau a fynychodd y digwyddiadau hynny’n flaenorol.

Bydd y diwrnod yn cychwyn am 10.00am ac yn cynnwys cinio a lluniaeth. Mae cludiant ar gael.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: ‘Bydd y digwyddiad Siarad gyda Ni yn rhoi cyfle i leisiau ein preswylwyr gael eu clywed, rhannu syniadau ac awgrymiadau a chael gwybodaeth am bethau sy’n effeithio arnynt.’

I drefnu cludiant cysylltwch â Connor Leacock connorleacock@monmouthshire.gov.uk erbyn dydd Llun 15 Ionawr.

I gael mwy o wybodaeth am y diwrnod cysylltwch â Rhian Cook rhiancook@monmouthshire.gov.uk 01633 644364.