Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi ei amserlen ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Ni fydd unrhyw gasgliad ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan neu Ddydd Calan. Fel canlyniad, bydd yr holl gasgliadau yn yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun 25 Rhagfyr ddeuddydd yn hwyrach na’r arfer a bydd casgliadau yn ystod yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 1 Ionawr un diwrnod yn ddiweddarach fel y dangosir yn y tabl islaw. Gofynnir i breswylwyr sicrhau fod yr holl wastraff wedi ei roi allan cyn 7am ar gyfer ei gasglu.

Dyddiad casglu arferol Diwrnod casglu newydd
Dydd Llun 25 Rhagfyr Dydd Mercher 27 Rhagfyr
Dydd Mercher 26 Rhagfyr Dydd Iau 28 Rhagfyr
Dydd Mercher 27 Rhagfyr Dydd Gwener 29 Rhagfyr
Dydd Iau 28 Rhagfyr Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr
Dydd Gwener 29 Rhagfyr Dydd Sul 31 Rhagfyr
Dydd Llun 1 Ionawr Dydd Mawrth 2 Ionawr
Dydd Mawrth 2 Ionawr Dydd Mercher 3 Ionawr
Dydd Mercher 3 Ionawr Dydd Iau 4 Ionawr
Dydd Iau 4 Ionawr Dydd Gwener 5 Ionawr
Dydd Gwener 5 Ionawr Dydd Sadwrn 6 Ionawr

Gall preswylwyr wirio eu dyddiau casglu drwy edrych ar y dudalen Gwybodaeth Leol ar wefan y cyngor: http://maps.monmouthshire.gov.uk/.  Hefyd, mae cyngor ar ostwng faint o wastraff a gynhyrchir adeg y Nadolig ar gael ar www.ailgylchudrosgymru.org.uk/.

Caiff mwy o wastraff ei gynhyrchu adeg y Nadolig felly mae’r cyngor wedi cytuno y gall preswylwyr roi un bag ychwanegol o wastraff domestig allan ar gyfer ei gasglu ar ôl Dydd Nadolig rhwng 27 Rhagfyr a 6 Ionawr. Nid oes terfyn ar faint o wastraff ailgylchu y gellir ei adael allan i’w gasglu.

Gellir ailgylchu papur lapio Nadoligaidd yn y bagiau coch cyn belled nad yw wedi ei wneud o ffoil, plastig neu gliter. Gellir ailgylchu cardiau Nadolig yn y bagiau coch hefyd neu gall preswylwyr ystyried eu cynnig i siopau elusen sy’n eu hailgylchu i godi arian.

Gellir gadael coed Nadolig go iawn (hyd at chwe throedfedd o uchder) ar ochr y palmant a’i ailgylchu gyda gwastraff bwyd neu ardd – mae hyn yn weithredol hyd yn oed os nad oes gan breswylwyr fag gwastraff gardd brown. Dylid torri coed dros chwe throedfedd o uchder i faint hylaw a’u gadael i’w casglu neu fynd â nhw i ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi lleol.

 

Yr amserau agor ar gyfer canolfannau ailgylchu gwastraff cartref y cyngor dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yw:

Dydd Sul 24 Rhagfyr 8am i 4pm (mynediad olaf 3.45pm)
Dydd Llun 25 Rhagfyr ar gau
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr ar gau
27 i 31 Rhagfyr 8am i 4pm (mynediad olaf 3.45pm)
Dydd Llun 1 Ionawr ar gau
Dydd Mawrth 2 Ionawr 8am i 6pm

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wastraff ac ailgylchu: “Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i gymunedau’r sir a diolch yn gynnes iddynt am eu hymdrechion rhagorol yn ailgylchu yn ystod 2017”.