Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwahodd preswylwyr, busnesau a mudiadau i gyflwyno sylwadau ar adroddiad a gyflwynir i’r cabinet yn ei gyfarfod ar ddydd Mercher 7 Chwefror. Mae’n rhaid anfon sylwadau erbyn 5pm ddydd Iau 18 Ionawr.

 Bydd yr adroddiad yn ystyried dyfodol yr ardal chwarae ar Chippenheam Mead yn Nhrefynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae’r mater hwn wedi ysgogi barn gref yn y dref dros gyfnod hir ac mae’n bwysig bod yr adroddiad gwneud penderfyniad a gyflwynir i’r cabinet yn dangos yr ystod lawn o sylwadau fel y gwneir penderfyniad gwybodus.”

Dylai unrhyw un sy’n dymuno cynnig sylwadau anfon e-bost at Mike Moran, Cydlynydd Seilwaith Cymunedol y Cyngor – mikemoran@monmouthshire.gov.uk 7- neu ysgrifennu at:

Mike Moran

Cyngor Sir Fynwy

Neuadd y Sir

Brynbuga

NP15 1GA

erbyn 5pm ddydd Iau 18 Ionawr.

Medrir gweld yr adroddiad yn: http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/12/Chippenham-Play-Area-Report-070218.docx