Mae digwyddiad a drefnwyd gan dîm Gwasanaethau Therapiwtig Wyneb i Wyneb Cyngor Sir Fynwy wedi helpu pobl ifanc 7 i 15 oed i ddod i delerau gyda cholli anwyliaid.

Cynhaliwyd y cyfarfod yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer plant a phobl ifanc a gollodd rywun a garant i gofio’r rhai na fydd yn bresennol y Nadolig hwn. Roedd perthnasau a ffrindiau hefyd yn bresennol i roi eu cefnogaeth ac i rai, hwn oedd eu Nadolig cyntaf erioed yn wynebu amser caled heb berthynas agos oedd yn annwyl iawn iddynt.

Ymysg y gweithgareddau a gynigiwyd oedd celf a chrefft, peintio wynebau ac ymweliad gan Siôn a Siân Corn, gyda theisennau wedi’u cyfrannu  gan stôr Waitrose yn Nhrefynwy. Ar ôl hwyl yr ŵyl a chinio bwffe blasus, aeth y plant at goeden Nadolig y castell a gollwng swigod i gofio am y rhai y galarant amdanynt. Roedd yn ddiwrnod hyfryd, hudolus a llawn atgofion ond yn atgoffa y gall y Nadolig fod yn amser anodd i rai.

Dywedodd pawb oedd yn bresennol iddynt gael cysur drwy fod gydag eraill mewn sefyllfa debyg. Gwnaeth pobl ifanc ffrindiau newydd a rhoddodd gyfle iddynt rannu eu profiadau o golli rhiant neu frawd neu chwaer.

Gwirfoddolodd nifer o aelodau staff y cyngor yn ystod y dydd i helpu gyda’r gwaith trefnu cyffredinol a chynigiodd rhai rhieni eu gwasanaethau ar gyfer sesiynau tebyg yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd: “Rydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau gwerthfawr tebyg a gafodd eu trysori. Mae’n bwysig bod pobl yn cael cefnogaeth i ymdopi gyda cholli perthynas oedd yn annwyl iawn iddynt, yn arbennig yr adeg yma o’r flwyddyn.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Rebecca Kent, cydlynydd cwnsela – RebeccaKent@monmouthshire.gov.uk