Bydd swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy ar gau ar ddydd:

Llun 25ain, Mawrth 26ain a Mercher 27ain o Ragfyr a dydd Llun 1af o Ionawr.

ARGYFWNG YN UNIG – Os oes angen cymorth ar frys dros gyfnod y gwyliau pan fo’r swyddfeydd ar gau,

Galwch 0300 123 1055, os gwelwch yn dda.

Am argyfwng Gwasanaethau Cymdeithasol, galwch 0800 328 4432, os gwelwch yn dda.

Ein horiau agor ac eithrio Gwyliau Banc yw:

Llun – Iau 9yb – 5yh a Gwener 9yb tan 4:30 yh

Casglu Sbwriel

Ni fydd casgliadau ar ddydd Llun 25ain a Mawrth 26ain o Ragfyr.

Bydd pob casgliad yn digwydd deuddydd yn hwyrach na’r arfer yr wythnos yna (gan gynnwys dydd Sul 31ain)

Ni fydd casgliad ar ddydd Llun 1af o Ionawr.

Bydd pob casgliad yn digwydd un dydd yn hwyrach na’r arfer yr wythnos yna.