Mae gan breswylwyr, busnesau a sefydliadau tan ddydd Mercher 20 Rhagfyr i gymryd rhan mewn arolwg ar ddyfodol Parc Bailey yn y Fenni. Cynlluniwyd yr arolwg i wella cyfleusterau yn y parc i ddiwallu anghenion y dref yn y dyfodol.

Mae grwpiau lleol o’r Fenni, Cyfeillion Parc Bailey a Thîm Tref y Fenni wedi paratoi’r arolwg ac yn gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol lleol, cyngor y dref a’r cyngor sir i roi oes newydd i barc sy’n annwyl iawn i lawer.

Mae sylwadau a theimladau preswylwyr lleol ac ymwelwyr i’r parc yn hollbwysig i’w ddyfodol i’w wneud yn ofod mwy hygyrch a bywiog ar gyfer pob oedran. Mae Parc Bailey yn ferw o weithgaredd drwy’r flwyddyn gyda llawer o grwpiau chwaraeon fel Clwb Rygbi y Fenni a Chlwb Bowls Parc Bailey yn defnyddio’r cyfleusterau i gystadlu, hyfforddi a chymdeithasau. Bydd y grwpiau hyn a llawer arall yn hanfodol yn y broses ymgysylltu.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bryan Jones: ‘Mae Parc Bailey mor bwysig ar gyfer iechyd a llesiant pobl lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae’n hanfodol gwrando ar leisiau sefydliadau cymunedol lleol a chymunedau yn yr ardal o amgylch yn hanfodol i ddarganfod sut yr hoffent weld y gofod yn cael ei wella ac rydym yn annog pawb i lenwi’r arolwg.’

Bydd canlyniadau’r arolwg yn rhoi tystiolaeth o’r gymuned ac yn sail i gamau nesaf cais am gyllid i wella’r parc a’i gyfleusterau.

Mae’r arolwg ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy http://tinyurl.com/yce8fe8x ac mae’n rhaid eu llenwi erbyn dydd Mercher 20 Rhagfyr. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Mark Cleaver ar 07976 791031 neu MarkCleaver@monmouthshire.gov.uk