Bydd Hyb Cymunedol Cas-gwent yn gynnal noswaith o ddathliadau’r Nadolig ddydd Mercher 20 Rhagfyr o 7pm gyda Grŵp Canu Cas-gwent a darlleniadau tymhorol.

Mae’r mynediad am ddim ac mae croeso i bawb fynychu. Darperir lluniaeth gan Gyfeillion Llyfrgell Cas-gwent. Mae Hyb Cymunedol Cas-gwent ger Stryd Gymreig, yn agos at ganol y dref gyda digonedd o barcio am ddim ar gael gerllaw o 5pm.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Edrychwn ymlaen at groesawu pobl i’r digwyddiad tymhorol hwn yn hyb cymunedol Cas-gwent ychydig ddyddiau cyn y Nadolig. Rwy’n siwr y bydd yn noswaith difyr a hyfryd.

I gael manylion pellach cysylltwch â Sally-Anne Powell – SallyAnnePowell@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 635730.