Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Llun 4 Rhagfyr Rhwng 07:45 – 08:15  (tua)

Rhwng 20:10 – 20.40 (tua)

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr Rhwng 08.30 – 09.00 (tua)

Rhwng 20.50 – 21.20 (tua)

Dydd Mercher 6 Rhagfyr Rhwng 09:15 – 09.45 (tua)

Bydd y mannau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd y Royal George.

Amcangyfrifir yr amserau cau yn seiliedig ar y rhagolygon o amserau llanw. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff y ffordd ei chau a dim ond pan fydd dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ail-agor cyn gynted a bod y dŵr wedi cilio o’r briffordd.