Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal ei Farchnad Nadolig ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm.

ydd stondinau marchnad yn gwerthu crefftau, sgarffiau, canhwyllau, teisennau a bwydydd pobi, cardiau, celf, addurniadau mosaig, addurniadau pren Nadoligaidd, seidr a pherai lleol o Three Saints Perry and Cider o Lantrisant ger Brynbuga a llawer mwy. Bydd lluniaeth ar gael yn ogystal â thriniaeth coluro ewinedd a gwefusau a gweithgareddau hwyliog i blant.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y sir: “Mae Marchnad Nadolig Brynbuga yn un enghraifft ymhlith llawer o sut y gall pump hyb y cyngor ddod â phobl at ei gilydd a chefnogi gweithgaredd cymunedol lleol.”

Mae hyb cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport ac mae dau faes parcio cyfleus.

I gael manylion pellach cysylltwch â Louise Greaves, Uwch Gymhorthydd Gwybodaeth – LouiseGreaves@monmouthshire.gov.uk – 01291 426888 neu 07971 828422.