Mae Cyngor Sir Fynwy yn darparu parcio am ddim ar y penwythnosau yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn y cyfnod cyn y Nadolig. Bydd hwn yn hwb a groesewir ar gyfer siopau’r dref, yn helpu i atgoffa pobl am y dewis gwych o fanwerthwyr annibynnol yn y sir ac annog siopwyr i brynu’n lleol. Bydd parcio am ddim ar ddyddiau Sadwrn ar gael yn y tair tref ar 9, 16 a 23 Rhagfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am feysydd parcio’r sir: “Bu parcio am ddim ar y penwythnosau yn y cyfnod cyn y Nadolig dros y chwe blynedd ddiwethaf felly mae’n iawn ei ail-adrodd. Mae hyn yn costio tua £19,000 mewn refeniw a gollir bob blwyddyn ond wrth gwrs mae ein trefi yn cael budd enfawr o gynnydd mewn busnes mewn siopau a bwytai. Mae hefyd yn atgoffa pobl am y dewis gwych o siopau sydd gennym yn ein trefi.”

Mae siopau Sir Fynwy yn cynnwys llawer o fusnesau teuluol hir-sefydlog ac amrywiaeth o farchnadoedd lleol yn cynnig dewis eang o nwyddau i breswylwyr ac ymwelwyr. Bydd y cyngor yn hysbysebu’r dyddiadau parcio am ddim yn ei feysydd parcio ac mae wedi cynhyrchu poster y gellir ei lawrlwytho o wefan y cyngor.