Sbardunodd pobl ifanc o bob rhan o Sir Fynwy drafodaeth gyda Chynghorwyr Sir yn Niwrnod Democratiaeth Pobl Ifanc, Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Gwener 17 Tachwedd. Cynlluniwyd y digwyddiad hwyliog ac anffurfiol gan bobl ifanc i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o Wythnos Democratiaeth Leol. Rhoddodd gyfle iddynt ganfod mwy am ddemocratiaeth leol a holi aelodau etholedig ar faterion sy’n bwysig iddynt.

Cynlluniwyd y diwrnod gan bobl ifanc o Engage 2 Change, Fforwm Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy. Gwahoddwyd pobl o Ysgol Brenin Harri VIII, Ysgol Cil-y-coed, Ysgol Cas-gwent ac Ysgol Trefynwy i’r digwyddiad. Nod y diwrnod oedd canfod mwy am ddemocratiaeth a dod i adnabod cynghorwyr lleol.

Bu’r bobl ifanc yn gwrando ar gyflwyniad diddorol am hanes democratiaeth a gwleidyddiaeth, oedd yn cadarnhau pwysigrwydd cael llais ar y lefel leol a chenedlaethol.

Cymerodd y bobl ifanc ac aelodau etholedig ran mewn trafodaeth  fywiog yn rhannu barn ar amrywiaeth o faterion agos i galonnau pobl ifanc. Teimlai pobl ifanc yn gryf am gefnogaeth ar gyfer pobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl, effeithlonrwydd y cwricwlwm ysgol presennol i baratoi pobl ifanc ar gyfer y dyfodol ac effaith Brexit ar bobl ifanc.

Bu’r bobl ifanc yn holi cynghorwyr lleol mewn sesiwn cwestiynau ac atebion, gyda’r bobl ifanc yn gofyn cwestiynau perthnasol am addysg ac iechyd meddwl.

Dywedodd Breaghanna Mcmahon, Cadeirydd Engage 2 Change, Cyngor Ieuenctid Sir Fynwy: ‘Rwy’n gobeithio i bawb ddaeth draw heddiw fynd â rhywbeth i ffwrdd o heddiw y byddant yn ei ddefnyddio yn y dyfodol. Rwy’n wirioneddol falch bod yn rhan o Engage 2 Change ac yn rhyfeddu am y gwaith a roddodd pawb i wneud heddiw’n gymaint o lwyddiant. Rydym bob amser yn edrych am aelodau newydd felly os ydych rhwng 11-18 oed, dewch draw i un o’n cyfarfodydd’.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Mae’n hollol wych gweld cynifer o bobl ifanc yn y siambr heddiw. Rwyf mor falch fod pobl ifanc yma heddiw i drafod democratiaeth. Mae mor bwysig siarad a gwrando ar bobl ifanc i’w helpu i ddeall pwysigrwydd pleidleisio a rhoi llwyfan iddynt rannu eu barn. Pobl ifanc yw dyfodol democratiaeth yn Sir Fynwy ac edrychaf ymlaen at fwy o gyfleoedd fel hyn yn y dyfodol.’

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol neu i ddod yn aelod o Engage 2 Change, cysylltwch â Jade Atkins, Gweithiwr Ieuenctid drwy ffonio  07790 355724  neu e-bost Charlie-JadeAtkins@monmouthshire.gov.uk