Mae’r prosiect i ddarparu Canolfan Hamdden newydd yn Nhrefynwy yn golygu y bydd y safle yn cau o ddydd Gwener 15 Tachwedd tra caiff adeilad newydd £7.5m ei godi. Yn y cyfamser, bydd gan gwsmeriaid fynediad i neuadd chwaraeon dros dro ar safle’r ganolfan hamdden ar gyfer archebion ysgolion a chymunedol a bydd campfa dros dro yn Hen Neuadd y Farchnad drws nesaf at amgueddfa’r dref yn cynnig amrywiaeth o offer ffitrwydd a dosbarthiadau ymarfer.

Bydd y neuadd chwaraeon dros dro a’r gampfa dros dro yn agor ddydd Llun 20 Tachwedd.

Bydd y gwaith adeiladu ar gyfer y ganolfan hamdden newydd hefyd yn cychwyn ddydd Llun 20 Tachwedd a chaiff y prosiect ei gwblhau mewn dau gam. Disgwylir i’r holl waith llawr cyntaf yn cynnwys yr ardal chwarae newydd a’r caffe fod yn barod ym mis Mehefin 2018 gyda chwblhau’r ail gam – y pwll nofio a’r ystafell ffitrwydd – ar y gweill ar gyfer Tachwedd 2018. Mae’r prosiect yn cynnwys pwll nofio newydd 25 metr gydag ardal arsylwi, canolfan chwarae dan do i blant ac ystafelloedd ffitrwydd gyda chyfleusterau stêm, sauna a jacuzzi yn ogystal â stiwdio droelli arbennig. Bydd y cyfleusterau newydd hefyd yn cynnwys caffe cynllun agored, campfa fawr o’r math diweddaraf un, ystafell triniaeth ac ystafell gyfarfod aml-ddiben.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ganolfan hamdden newydd fydd yn cyfrannu at sicrhau bywyd iach ac egnïol i breswylwyr Trefynwy a’r cylch. Pan fydd pobl yn profi’r cyfleusterau newydd, rwy’n gobeithio y byddant yn ystyried ei bod wedi bod yn llawn werth yr aros!”

Bydd y gampfa dros dro oar agor ar yr amserau dilynol:

  • Dyddiau Llun – 6.30am i 9pm
  • Dyddiau Mawrth – 8am i 9pm
  • Dyddiau Mercher – 6.30am i 9pm
  • Dyddiau Iau – 8am i 9pm
  • Dyddiau Sadwrn – 8.15am i 3.15pm
  • Dyddiau Sul – 8.15am i 3.15pm

Mae mwy o wybodaeth ar Ganolfan Hamdden Trefynwy ar gael yn:

http://monmouthleisuredevelopment.co.uk/