Bydd Cyngor Sir Fynwy yn ymgynghori gyda’r gymuned am reoli parc gwledig Cil-y-coed. Mae’r cyngor yn datblygu cynllun hirdymor rheoli seilwaith gwyrdd ar gyfer ei holl safleoedd gwledig a bydd yn cynnal dau ddigwyddiad galw heibio yn y prif faes parcio yng Nghastell Cil-y-coed. Cynhelir y rhain ddydd Gwener 17 Tachwedd rhwng 3pm a 7pm ac ar ddydd Sadwrn 18 Tachwedd rhwng 10am a 12 canol-dydd yn uned arddangosfa symudol y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am wasanaeth cefn gwlad Sir Fynwy: “Croesawn eich sylwadau, p’un ai ydych yn defnyddio Parc Gwledig Cil-y-coed ar gyfer cerdded, loncian, rhedeg, ymarfer eich cŵn, mynd am bicnic, peintio, edmygu ei amgylchiadau hardd neu unrhyw reswm arall. Gofynnwn i chi fynychu’r digwyddiadau ymgynghori a sicrhau y caiff eich llais ei glywed.”

Caiff yr ymgynghoriad ei ystyried yn rhan bwysig yn y broses o annog y gymuned i helpu cynllunio a llunio dyfodol y parc gwledig. Nod y cynllun rheoli yw “diogelu Parc Gwledig Cil-y-coed gyda’i ofodau gwyrdd cysylltiedig, tra’n adlewyrchu nodweddion arbennig ei dreftadaeth a’r amgylchedd naturiol ac felly gyfoethogi ansawdd bywyd a chyfrannu at hunaniaeth a llesiant cymunedol.”

 I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad ymgynghori cysylltwch ag Anna Bransden, Swyddog Bioamrywiaeth ac Ecoleg –  annabransden@monmouthshire.gov.uk – neu 01633 644850