Mynychodd mwy na 6,900 o bobl yr arddangosiad tân gwyllt blynyddol yng Nghastell Cil-y-coed ar noswaith glir oer ond sych.

Wedi’i drefnu gan Gyngor Sir Fynwy, grwpiau cymunedol a chorff twristiaeth Ymweld â Sir Fynwy mewn partneriaeth hir-sefydlog gyda’r orsaf radio Capital FM, roedd y digwyddiad yn y castell hardd a’i diroedd yn llwyddiant enfawr. Bu tîm o 16 o wirfoddolwyr lleol gyda gwirfoddolwyr o blith staff y cyngor yn helpu i sicrhau noswaith ddifyr.

Roedd yr arddangosiad yn hwyl i’r holl deulu, yn cynnwys ffair, cerddoriaeth gan Capital FM a bwytawyr tân.

Mynychodd tîm maethu’r cyngor yr arddangosiad gyda stondin i roi cyhoeddusrwydd i’r angen am fwy o ofalwyr maeth. Dywedodd Angela McElane, Rheolwr Tîm Lleoli Plant: “Roedd yr arddangosiad tân gwyllt yn gyfle gwych i roi cyhoeddusrwydd i’r angen brys am fwy o ofalwyr maeth i ddarparu cartrefi ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn Sir Fynwy. Cawsom drafodaethau cadarnhaol gyda nifer o deuluoedd yn ogystal â llawer o gefnogaeth gan y gymuned. Byddem yn croesawu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwr maeth neu edrych am fwy o wybodaeth yn ein digwyddiad Cwrdd a Chyfarch nesaf. Mae hyn ar ddydd Iau 16 Tachwedd yng Ngwesty a Chlwb Gwledig St Pierre Marriott ger Casgwent ac mae’n rhedeg o 10am i ganol-dydd gyda sesiwn ddiweddarach o 7pm i 8pm.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering neu drwy ffonio: 01873 735950.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden a thwristiaeth: “Dyma’r bumed flwyddyn i ni gynnal arddangosiad tân gwyllt ysblennydd yma ac roedd yn wych gweld cynifer o deuluoedd yn mwynhau ein hunain. Cawsom wledd yn ein harddangosiad mwyaf eto, gydag adloniant eto. Unwaith eto, roedd Castell Cil-y-coed yn edrych yn fendigedig ac roedd yn lleoliad perffaith ar gyfer y digwyddiad. Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a chwaraeodd eu rhan yn ei wneud yn gymaint o lwyddiant ac yn ddigwyddiad mor gofiadwy.”

Mae mwy o wybodaeth ar Gastell Cil-y-coed ar gael yn

www.visitmonmouthshire.com/caldicot-castle/