Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dathlu deuddeg mis o’i ap ar-lein gyda raffl am ddim yn cynnig gwobrau gwych. Cafodd preswylwyr sy’n cofrestru ar neu’n lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy y cyngor ddiwedd mis Hydref gynnig cyfle i gymryd rhan yn y Cwis Pen-blwydd ‘Apus, gan roi cyfle iddynt ennill iPad, pum pâr o docynnau i arddangosiad tân gwyllt Castell Cil-y-coed, MoT am ddim yn Nepo’r cyngor yn Rhaglen, taleb parcio car, aelodaeth campfa a thrwydded gwastraff gwyrdd.

Ers lansio Fy Sir Fynwy ym mis Hydref 2016 mae preswylwyr wedi lawrlwytho, llofnodi a chofrestru drwy stôr apiau neu wefan y cyngor i gael eu rhoi mewn cysylltiad uniongyrchol gydag ystod eang o swyddogaethau’r cyngor.

Gellir defnyddio Fy Sir Fynwy i dalu am wasanaeth, rhoi adroddiad am broblem a chael mynediad i wybodaeth ar amrywiaeth o bynciau. Cafodd ei groesawu gan breswylwyr ar draws y sir.

Dywedodd Janice Morgan o Gil-y-coed, a enillodd yr iPad: “Roeddwn wrth fy modd i ennill yr iPad oherwydd mae fy hen un yn cyrraedd pen ei daith. Bydd yr un newydd yn fy helpu i gael fy negeseuon e-bost, yn cynorthwyo ymchwil a sicrhau fy mod yn cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau drwy gyfryngau cymdeithasol.

“Dros y deuddeg mis diwethaf cefais yr ap Fy Sir Fynwy yn ddefnyddiol i gael gwybodaeth am weithgareddau lleol, sut i adnewyddu fy nhocyn bws ac edrych ar amserlenni bws. Mae’n dda gwybod y gallaf, drwy’r ap, hefyd edrych ar geisiadau cynllunio a chyflwyno gwrthwynebiad os oes angen.”

Dywedodd y Cynghorydd Paul Murphy, aelod cabinet dros adnoddau Sir Fynwy: “Rwy’n falch iawn fod cynifer o breswylwyr wedi cofrestru ar gyfer yr ap. Mae’r gallu i dderbyn gwasanaethau dros ffôn neu ddyfais llechen yn dangos ein parodrwydd i gysylltu gyda’n preswylwyr. Mae dros 29,000 o breswylwyr eisoes wedi cofrestru ac rwy’n hyderus y bydd y nifer yma’n cynyddu’n sylweddol yn y dyfodol.”

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno cofrestru ar gyfer ap Fy Sir Fynwy fewngofnodi ar:

http://monmouthshire.mycouncilservices.com/ neu lawrlwytho o stôr apiau eu ffôn symudol.