Annog clybiau chwaraeon Sir Fynwy i wneud cais am gyllid hyd at £1,500

Caiff clybiau chwaraeon cymunedol ar draws Sir Fynwy eu hannog i wneud cais am gyllid o hyd at £1,500 o gronfa Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru.

Gellir defnyddio cyllid i gynyddu cyfranogiad a chodi safonau clybiau neu brosiectau yn Sir Fynwy. Gellir cwblhau’r cais ar-lein ac mae’n ffordd rwydd i sicrhau mwy o gyllid i helpu chwaraeon lleol.

Dywedodd y Cyng  Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Hamdden: “Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd clybiau chwaraeon lleol yn gwneud cais am y cyllid. Mae cynlluniau cyllid fel hyn yn hanfodol wrth helpu i gefnogi llesiant preswylwyr yn awr ac yn y dyfodol.”

Meddai Paul Sullivan, Swyddog Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy:

“Rydym yn hapus i helpu unrhyw glybiau neu brosiectau i lenwi’r ffurflen gais.  Mae’r Gronfa Cist Gymunedol mor bwysig ar gyfer clybiau lleol gan y gall helpu i ennyn diddordeb mwy o blant, pobl ifanc ac oedolion mewn chwaraeon.’

I wneud cais ewch i wefan Chwaraeon Cymru: http://sport.wales/funding–support/our-grants/community-chest.aspx.

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn dydd Mercher 10 Ionawr. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â sport@monmouthshire.gov.uk neu Paul Sullivan, Swyddog Datblygu Chwaraeon ar 07825 853882.