Bydd y gwasanaeth cymorth busnes Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal gweithdy am ddim i fusnesau Sir Fynwy rhwng 9am a 1.30pm ddydd Mawrth 14 Tachwedd yng Ngwesty’r Angel, y Fenni. Bydd yn cynnig cyngor cadarn ac arbenigol ar ddefnyddio optimeiddio peiriant chwilio (SEO) i osod eu mentrau ar ben safleoedd peiriannau chwilio.

Bydd y gweithdy’n cynnig awgrymiadau ymarferol i wella amlygrwydd gwefannau a denu mwy o fusnes. Ymysg ei nodweddion mae dynodi geiriau allweddol i wneud i fusnesau sefyll allan, creu cynllun gweithredu SEO ymarferol gyda strategaeth hirdymor a chyngor da a thechnegau effeithlon i hybu safleoedd chwilio.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Gall y gweithdy hwn helpu i gynyddu gwerthiant a hybu ymweliadau i wefannau yn ogystal â denu a chadw cwsmeriaid. Bydd hefyd yn gyfle gwych i fusnesau lleol rwydweithio a chefnogi ei gilydd.”

Dylai busnesau sy’n dymuno mynychu’r gweithdy fynd i https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-seo/