Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gosod ei bwynt gwefru cyhoeddus cyntaf ar gyfer ceir trydan yng Nghas-gwent ac yn anelu creu cyfleusterau tebyg mewn trefi eraill. Mae’r pwynt gwefru yn yr ardal parcio am ddim yn y Stryd Gymreig ac mae ei logo glas llachar yn golygu ei fod yn rhwydd ei adnabod.

Mae tocynnau i gael cyflenwad o drydan ar gael yn ystod oriau swyddfa o hyb cymunedol y cyngor sy’n gyfagos a hefyd o Hotel Greenman Backpackers yn y dref yn Sgwâr Beaufort gerllaw tan 10pm. Mae’r tocynnau’n costio £5 a chaiff ceir barcio am ddim tra’u bod yn defnyddio’r pwynt gwefru. Mae hyn yn cydnabod y bydd gwefru weithiau’n cymryd mwy na’r 30 munud a gynigir i gerbydau eraill ar gyfer parcio am ddim yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau’r sir: “Mae cynnydd sylweddol yn nifer y cerbydau trydan a bydd yn cynyddu ymhellach wrth i’r dewis o gerbydau ehangu. Mae prinder pwyntiau gwefru yn anfantais sylweddol i dwf cerbydau trydan felly bydd ein cyfleusterau newydd yng Nghas-gwent yn annog gyrwyr i wneud dewis mwy cynaliadwy a chyfeillgar i’r amgylchedd.”