Gallai busnesau yn Sir Fynwy a rhannau gwledig o Gasnewydd fanteisio o gynllun gwyrdd a gyllidwyd dan y rhaglen datblygu gwledig lleol.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg wedi cyhoeddi cynllun grant newydd sy’n galluogi busnesau i brofi pwynt siarsio cerbydau trydan am ddim am flwyddyn. Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan y llywodraeth yn gwahardd gwerthiant pob cerbyd petrol a disel o 2040 a fydd yn sicr o gyflymu’r galw am gerbydau trydan

Caiff prosiect cyffrous newydd Fully Charged ei weithredu gan fudiad cymunedol lleol CIC Ynni Gwent fydd hefyd yn monitro defnydd. Caiff busnesau sy’n cymryd rhan yn y cynllun y dewis o brynu’r man siarsio yn rhatach.

Anelir y cynllun at safleoedd lletygarwch ac atyniadau twristiaeth yn ogystal â safleoedd y mae’r cyhoedd yn ymweld â nhw am oriau ar y tro. Gofynnir i fusnesau sydd â diddordeb e-bostio fullycharged@gwentenergycic.org neu edrych ar www.gwentenergycic.org erbyn dydd Llun 11 Medi.