Cafodd 15,000 o ddilynwyr pybyr eu hudo gan y sêr pop Little Mix yng Nghastell Cil-y-coed neithiwr.

Perfformiodd grŵp merched mwyaf poblogaidd y byd gân boblogaidd ar ôl cân boblogaidd i gynulleidfa lawn i’r ymylon tu mewn i barc gwledig hardd y castell.

Yn enwog am eu brand unigryw o alawon pop bachog, cyflwynodd Little Mix berfformiad gwych yn llawen egni ac angerdd.

Nid yw pedair aelod y grŵp sef Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock a Jade Thirlwall wedi edrych yn ôl ers ennill yr X Factor yn 2011 ac maent wedi sicrhau enw i’w hunain am eu sioeau egnïol a difyr. Yn sir ni wnaethant siomi neithiwr.

Gyda gwesteion arbennig Sheppard a Louisa Johnson yn cynhesu’r dorf, cyflwynodd Little Mix berfformiad bythgofiadwy gyda harmonïau gwych a symudiadau dawns clyfar.

Mae’r grŵp yn teithio o amgylch Prydain ar hyn o bryd gyda’u sioeau Summer Shout Out ac roedd perfformiad neithiwr yn bendant yn cyflawni’r teitl, gyda miloedd o’r dyrfa yn cyd-ganu eu hoff ganeuon.

Dywedodd yr aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am arloesedd, menter a hamdden, y Cynghorydd Bob Greenland: “Nid ydych yn cael cyfle i weld grwpiau fel Little Mix yn perfformio mewn amgylchiadau mor odidog yn aml ac rwyf wrth fy modd gyda’r ffordd y gwnaethant fwynhau perfformio yn un o safleoedd mwyaf eiconig Cymru.

“Mae diddanu yn amlwg yn eu DNA ac, yn ôl eu perfformiad heno, mae’n amlwg fod dyfodol disglair o’u blaenau.

“Y sioe ysblennydd hon oedd y ddiweddaraf yn ein rhaglen gyhoeddus amrywiol a deinamig o ddigwyddiadau yma yng Nghastell Cil-y-coed.

“Rydym eisiau arwain y ffordd mewn cynnal digwyddiadau celf a diwylliant cyfoes yn ne ddwyrain Cymru ac nid oes dim byd yn fwy o arwydd o’r bwriad hwn na chroesawu un o grwpiau pop y byd.”

Perfformiad Little Mix oedd y cyntaf o bedair wythnos o berfformiadau byw yn y lleoliad eiconig, gyda Rusty Shackle, Ocean Colour Schene ac Only Men Aloud yn cynnal sioeau rhwng nawr a dydd Sul.

I gael mwy o wybodaeth ewch i visitmonmouthshire.gov.uk