Enwyd Louisa Johnson, enillydd ieuengaf erioed yr X Factor, fel y gwestai arbennig yng nghyngerdd awyr agored Little Mix yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Iau, 13 Gorffennaf 2017. Mae’r holl docynnau i’r cyngerdd eisoes wedi eu gwerthu. Bydd Sheppard, y band o Awstralia a fu’n cefnogi Justin Bieber yn ei sioe yn Perth, Awstralia, yn ddiweddar yn ymuno â Little Mix a Louisa.

Ers ennill yr X Factor yn 2015, mae Louisa Johnson wedi mwynhau llwyddiant yn y siartiau gyda Forever Young a So Good ac ymddangosodd ar sengl Tears Clive Bandit, a gyrhaeddodd y pump uchaf. Mae newydd gyhoeddi ei sengl newydd Best Behaviour.

Mae Sheppard yn fand chwe aelod o Brisbane a bu eu cân Geronimo yn llwyddiant ysgubol yn 2014. Mae’r band yn cynnwys y brodyr a’r chwaer George, Amy ac Emma Sheppard, Jason Bocino, Michael Butler a Dean Gordon.

Cyhoeddwyd yr artistiaid ychydig wythnosau ar ôl i Gastell Cil-y-coed ail-agor ar gyfer tymor yr haf gyda chaffe ar wedd newydd sbon, ardal chwarae newydd i blant a chyfres o ddigwyddiadau cyffrous.

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddwyd y bydd y ffefrynnau Britpop Toploader a Space yn ymuno ag Ocean Colour Scene yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf. Mae mis Gorffennaf yn fis llawn cerddoriaeth wrth i’r lleoliad gynnal Gŵyl Retro yr 80au gyda Jason Donovan, Imagination, Tony Hadley, One Night of Queen a The Human League ddydd Gwener 7 Gorffennaf, y band lleol Rusty Shackle yn chwarae i dyrfa lawn tu mewn i waliau’r castell ddydd Gwener 14 Gorffennaf a bydd Only Men Aloud yn perfformio yn y gosodiad atmosfferig ddydd Sul 16 Gorffennaf. Gellir prynu tocynnau o www.caldicotcastle.co.uk.

Dywedodd Dan Davies, swyddog y cyngor gyda chyfrifoldeb am ddigwyddiadau ar draws Sir Fynwy a Chastell Cil-y-coed: “Bydd gennym fis Gorffennaf gwych yng Nghil-y-coed wrth i 25,000 o bobl ddod i’r dref dros y deg diwrnod. Mae’r castell yn lle gwych i ymweld ag ef ac edrychwn ymlaen at ei ddangos i filoedd o bobl eleni.”