Bydd llyfrgelloedd Sir Fynwy yn uno gyda llyfrgelloedd ym mhob rhan o Brydain i lansio Her Darllen Haf eleni – gan ymgeisio am deitl newydd Guinness World Records™. Bydd staff llyfrgelloedd Sir Fynwy hefyd yn cymryd rhan mewn taith gerdded noddedig ac yn croesawu’r bardd Paul Henry i’r sir.

Wedi’i drefnu gan elusen The Reading Agency a’r rhwydwaith llyfrgelloedd cyhoeddus a’i anelu at rai 4 i 11 oed a’u teuluoedd, mae’r Her Darllen Haf blynyddol yn syml ac yn hwyl. Caiff plant eu hannog i ddarllen chwech neu fwy o lyfrau llyfrgell o’u dewis eu hunain yn ystod gwyliau’r haf gan gasglu cymhellion a gwobrau, ynghyd â thystysgrif neu fedal i bawb sy’n cwblhau’r Her. Gall plant gofrestru yn eu llyfrgell leol ar ddechrau gwyliau’r haf ac mae’n hollol rad ac am ddim.

Mae rhieni a gofalwyr wrth eu bodd gyda’r Her. Nid yn unig mae am ddim, ond gallant weld y gwahaniaeth a wnaiff i ddarllen eu plant. Y llynedd, cymerodd dros 800,000 o blant ran – bron eu hanner yn fechgyn. Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am lyfrgelloedd: “Mae’r Her Darllen Haf yn uchafbwynt y gwyliau ar gyfer llawer o blant ac yn fuddiol iawn os yw’n eu hannog i fwynhau darllen llyfr da.”

Mae thema newydd bob blwyddyn ac fel rhan o Her eleni, gofynnir i blant, rhieni, gofalwyr, gwirfoddolwyr ifanc, athrawon, awduron poblogaidd llyfrau plant a ffigurau pwysig mewn cymunedau ar draws Prydain i wneud ymrwymiad. Y nod yw gosod record byd newydd ar gyfer y nifer fwyaf o ymrwymiadau a dderbynnir ar gyfer ymgyrch ddarllen.

Bydd staff llyfrgelloedd a ffrindiau yn mynd ar daith gerdded i Ben-y-fâl ddydd Llun 20 Gorffennaf i godi arian ar gyfer gwobrau’r Her a ddeuddydd yn ddiweddarach bydd y bardd Paul Henry yn cymryd rhan mewn dau ddigwyddiad ar gyfer plant ac oedolion yn y Fenni a Threfynwy.

Mae mwy o wybodaeth ar gael o lyfrgelloedd lleol neu drwy gysylltu â Vivienne Thomas – viviennethomas@monmouthshire.gov.uk – ffôn 01873 735980.

 

CYNGOR DA

Dyma rai syniadau i helpu plant i gwblhau’r Her.

  • Ymweld â’r llyfrgell cyn gynted ag y medrwch. Cynhelir pob math o ddigwyddiad a bydd plant yn mwynhau bod yn rhan o’r hwyl.
  • Darllen eich hunan!  Peidiwch â theimlo’n euog am eistedd i lawr gyda llyfr, papur newydd neu gylchgrawn. Mae’n rhoi esiampl dda i bobl ifanc – a byddant yn gwneud yr un fath â chi.
  • Gadael i blant ddewis eu llyfrau eu hunain. Os nad ydynt yn hoffi llyfr, symudwch ymlaen i’r un nesaf, neu ofyn i un o staff y llyfrgell i argymell llyfr.
  • Nid dim ond straeon neu nofelau y mae’n rhaid i blant eu darllen. Llyfrau ffeithiau, llyfrau sain, barddoniaeth – maent i gyd yn cyfrif!
  • Darllen am yr her ar Facebook: www.facebook.com/SummerReadingChallengeUK