“Mae’n fwy na photsh…”

Screenshot 2015-11-06 13.11.58

Gyda phrydau ysgol yn draddodiadol yn dioddef o ddelwedd lai na deniadol o selsig, ffa pob a thatws potsh, mae Cyngor Sir Fynwy yn credu y dylai prydau ysgol fod am fwy na photsh neu sglodion.

Defnyddiwn amrywiaeth o gyflenwyr bwyd lleol o Sir Fynwy a’r cylch a chaiff ein holl brydau eu paratoi a’u coginio’n ffres ar y safle, gan gyflawni neu ragori ar y safonau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Menu-Link-Image-WELSH

Caiff ein bwydlenni eu cyflwyno dros gylch tair wythnos.

Y cyfan sydd angen ei wybod (y cyfan sydd angen ei wybod)

  • Dau gwrs am £2.45, llai na phris cwpanaid o goffi ar y stryd fawr
  • Mae ysgolion Sir Fynwy yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau talu, sy’n cynnwys dyddiol, wythnosol, misol neu bob tymor ymlaen llaw. Holwch ysgol eich plentyn i gael manylion pellach.
  • Mae dietau arbennig ar gael, holwch eich ysgol i gael mwy o wybodaeth. Mae dalenni alergenau ar gael, fodd bynnag cysylltwch â ni os oes gan eich plentyn unrhyw anghenion dietegol arbennig fel y gallwn gwrdd i drafod eu hanghenion. Medrir paratoi bwydlen i weddu i ofynion unigol eich plentyn.

Parent Pay

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymestyn y system taliadau ar-lein ‘Parent Pay’ i’w holl ysgolion cynradd yn ddiweddar. Mae hyn yn dod â’r systemau talu ar-lein yn gyfredol gan sicrhau y gall pawb fanteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer bywyd ysgol eu plentyn. Gall rhieni gael mynediad i’w cyfrifon  drwy eu ffôn clyfar, dyfais llechen neu gyfrifiadur, gan roi’r gyfriflen ddiweddaraf o daliadau i’r ysgol o unrhyw le y mae gennych signal. Bydd yn rhoi cyfle i chi dalu am brydau ysgol, tripiau ac eitemau eraill o gysur eich cartref eich hun, gyda sicrwydd gwybod os cafodd eich plentyn ginio poeth ar unrhyw ddiwrnod penodol.  Mae’n gostwng yr effaith ar yr amgylchedd ac yn arbed arian ar adnoddau gwerthfawr y gellid eu gwario mewn man arall drwy ddileu’r angen am lythyrau ym mag eich plentyn bob wythnos.

Cliciwch ar y dogfennau i gael gwybodaeth ddefnyddiol am ddefnyddio system ParentPay.

 Fideo tyrfa 

“Mae’n fwy na photsh…”

Edrychwch ar Ysgol Gynradd Kymin View yn Sir Fynwy yn dathlu eu bwydlen prydau ysgol newydd.

#morethanmash

Screenshot 2015-10-19 14.18.42

Digwyddiadau’r dyfodol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oes gennych chi hawl i brydau ysgol am ddim? (Oes gennych chi hawl i brydau ysgol am ddim?)

Dilynwch y ddolen yma i gael mwy o wybodaeth.