Mae gan Sir Fynwy wasanaethau rheilffyrdd da sy’n rhedeg i wahanol leoliadau ledled Cymru a Lloegr. Mae pedair gorsaf yn y sir, pob un yn cael ei gweithredu gan Drenau Arriva Cymru.

Am amserau trên ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, cysylltwch ag Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 0845 7484950 neu ewch i http://www.nationalrail.co.uk/

Mae tri chwmni trenau yn rhedeg gwasanaethau trên yn Sir Fynwy:

Trenau Arriva Cymru
St Marys House
47 Heol Penarth
Caerdydd
CF10 5DJ

Ffôn: 0845 6061660
http://www.arrivatrainswales.co.uk/

First Great Western

Milford House
1 Milford Street
Swindon
SN1 1HL

Ffôn: 0845 6005604
http://www.firstgreatwestern.co.uk/

Cross Country
3ydd Llawr
85 Smallbrook
Queensway
Birmingham
B5 4HA

Ffôn: 0121 6547603
http://www.crosscountrytrains.co.uk/

Gallwch hefyd gael gwybodaeth am wasanaethau trên yn syth i’ch ffôn symudol trwy decstio ‘dep’ [côd gorsaf – gweler y tabl uchod] i 84950 e.e. ‘dep AGW’ ar gyfer amseroedd trenau o’r Fenni.