Mae pedair gorsaf reilffordd yn Sir Fynwy: Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Chyffordd Twnnel Hafren. Mae’r rhain i gyd yn cael eu gweithredu gan Drenau Arriva Cymru, er bod rhai yn cael eu gwasanaethu hefyd gan Cross Country Trains a Great Western Railway. I gael amseroedd trenau a gwybodaeth am wasanaeth fyw, ewch i www.nationalrail.co.uk neu ffoniwch National Rail Enquiries ar 03457 484950.

Gorsaf Y Fenni Cil-y-coed Cas-gwent Cyffordd Twnel Hafren
Cod yr Orsaf AGV CDT CPW STJ
Prif leoedd a wasanaethir gan drenau uniongyrchol Abertawe Caerdydd Casnewydd Caerdydd Henffordd Yr Amwythig Manceinion Caerdydd Casnewydd Caerloyw Cheltenham Caerdydd Casnewydd Caerloyw Cheltenham Caerdydd Casnewydd Caerloyw Cheltenham Bryste
Cwmnïau Trên sy'n gwasanaethu'r orsaf Trenau Arriva Cymru Trenau Arriva Cymru Cross Country Trenau Arriva Cymru Cross Country Trenau Arriva Cymru Cross County Great Western Railway
Cyfeiriad Heol yr Orsaf Y Fenni NP7 5HS Heol yr Orsaf Cil-y-coed NP6 4BU Heol yr Orsaf Cas-gwent NP16 5PD Cyrion yr Orsaf Rogiet NP26 3SP
Gwasanaeth Bws Agosaf Mae llwybrau X3, 43/X43 ac 83 yn stopio ar ddiwedd Heol yr Orsaf (3-4 munud o gerdded); mae Gorsaf Fysiau'r Fenni 10-13 munud o bellter cerdded o'r orsaf Mae llwybrau X74 / 74 yn stopio ar gyffordd Heol yr Orsaf / Heol Longfellow (3-4 munud o gerdded) Mae llwybrau 755, 761 a C1 yn stopio ger Tesco (3-4 munud o gerdded). Mae Gorsaf Fysiau Cas-gwent 8-10 munud o bellter cerdded o'r orsaf Mae llwybrau X74/74 yn stopio ar ddiwedd Heol yr Orsaf (10-13 munud o gerdded)
Parcio i Feiciau Oes Nid Eto Nid Eto Oes
Maes Parcio Oes Nac Oes Oes Oes
Swyddfa Docynnau Llun-Gwe 0545-1845 Sad 0545-1845 Sul 1200-1830 Nac Oes Llun-Gwe 0600-1530 Gwener i 1900 Sadwrn 0700-1330 www.chepstowtrains.com 01291 639197. Llun-Gwe 0630-1030 Yr un oriau hefyd ar ddydd Sadwrn pan fo digwyddiadau yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd
Toiledau Oes yn ystod oriau swyddfa docynnau Nac Oes Nac Oes Oes yn ystod oriau swyddfa docynnau
Caffi Oes Nac Oes LLun-Gwe 0700-1500 Sad 0830-1400 Llun-Gwe 0630-1030